Skip to main content

Garanti för företag ska höja kvaliteten i kommunens service

Foto från i september 2023 när Falkenberg fick pris för bäst företagsklimat i Halland och hamnade på plats 8 i Sverige. På bild från vänster: Kristian Rydberg, Sandra Johansson, Jan Melkersson, Lotta Peltoarvo, Per Svensson & Kicki Nordberg. 

16 januari 2024

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari om en servicegaranti för företag. Garantin ska höja kvaliteten på kommunen tjänster och service gentemot företagare.   

Ungefär en tredjedel av Sveriges 290 kommuner har någon form av servicegaranti, både för företagare som mot invånare. Förslaget till servicegaranti för företag har, efter en remissrunda inom kommunorganisationen, nu beslutats av kommunstyrelsen. 

Ska vara lätt att göra rätt 

Förutom att servicegarantin beskriver vad företag kan förvänta sig av en kommunal tjänst ska den även bidra till att det blir lättare för företag att få vägledning och att det ska bli lätt att göra rätt.  

– Med en servicegaranti höjer vi ambitionen ytterligare i vårt arbete att förbättra vår service mot företagare i Falkenberg. Detta är ett av flera steg för att nå målet om att bli Sveriges bästa näringslivskommun, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande. 

Sandra Johansson, oppositionsråd, är positiv till att kommunstyrelsen nu beslutat om en servicegaranti för företagare. 

– Det här är ett bra beslut och ett naturligt steg i att förbättra företagsklimatet i Falkenberg. Vi tror att vi med en servicegaranti på plats öka förutsättningarna och vässa vårt arbete mot företagarna.  

Falkenberg ska hålla en hög servicenivå

Det har pågått ett utvecklingsarbete under en längre tid, inom bland annat socialförvaltningen och handläggningen inom serveringstillstånd samt tillsynskontroller mot lantbrukare inom miljö- och hälsoförvaltningen. Det har gett goda resultat enligt de senaste servicemätningarna från Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

– Servicegarantin ger oss ytterligare kraft att höja ambitionen inom hela det myndighetsutövande arbetet i Falkenbergs kommun och bygga vidare på en god kultur och arbetssätt för att bli ännu bättre, säger Madeleine Nemstrand, näringslivsutvecklare på Falkenbergs kommun.