Skip to main content

Framtidshopp och samarbete – tydlig röd tråd under konferensen "Hallands resa mot 2030"

24 Maj 2024

Under onsdagens inspirerande konferens, där politiker tillsammans med ledare från Hallands kommuner, länsstyrelsen, regionen och ungdomar från Falkenbergs gymnasieskolas elevråd samlades för att prata om hur vi i Halland behöver ställa om, stod det klart att vi är både en del av problemet men också en del av lösningen.

Temat var tydligt: Hur kan vi göra unga mer delaktiga och vad krävs för att förändra vårt ledarskap för att uppnå verklig omställning? Svaren är inte enkla, men engagemanget och optimismen var påtagliga.

– Vi måste se helhetsbilden. Det handlar inte bara om att nå målen i Agenda 2030, utan också om våra barn och barnbarns framtid, betonade landshövding Anders Thornberg.

Samarbete över gränserna

Ett återkommande tema var att vi ser behovet av att göra det tillsammans och att samarbeta över gränserna. Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun, underströk detta genom att säga:

– När vi diskuterar hållbarhet måste vi tänka bredare än bara vår egna kommun. Det krävs samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånarna för att nå en verklig omställning.

Konferensdagen bjöd på dynamiska diskussioner och ett insiktsfullt föredrag där Erik Fernholm framhävde vikten av en öppen och ärlig kultur inom ledarskapet.

– Vi måste våga erkänna våra begränsningar och skapa utrymme för nya idéer och metoder, förklarade han.

Vi lyssnar till ungas röster

56 % av dagens ungdomar säger att de saknar framtidstro. Något Falkenbergs kommun ville beröra under konferensen genom att inkludera ungdomar från Falkenbergs gymnasieskola både i planeringen och utförandet av konferensen.

Det blev en eftermiddag rik på dialog där elever från Falkenbergs gymnasieskola lyfte viktiga frågor såsom förbättrad kollektivtrafik, mer inkluderande skolmiljöer och förebyggande åtgärder mot ungdomskriminalitet. Ledarna och ungdomarna arbetade tillsammans för att skissa på konkreta handlingsplaner för varje problemområde.

– Det är dagar som dessa som ger oss hopp om att vi kan påverka och att vi faktiskt blir hörda, säger Najma Mohamed Omar elevrådets ordförande på Falkenbergs gymnasieskola.

Mot nästa års konferens

Falkenbergs kommun avslutade konferensen med att skicka vidare "konferensbollen", som blivit en symbol för kontinuerligt engagemang och samarbete, till Varbergs kommun, som kommer att stå värd för nästa års konferens.

– Det var en dag fylld av engagemang och samarbete, där både ledare och ungdomar lämnade med förnyat hopp och förväntningar inför framtiden. Det kommer bli spännande att se hur vi jobbar vidare med detta, avslutar Mikael Gardestrand Bengtsson som var en av de som var med och planerade årets konferens.