Skip to main content

Förebyggande arbete under En vecka fri från våld

20 november 2023

Under vecka 47 uppmärksammar vi kampanjen "En vecka fri från våld". Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och lyfta vikten av våldsförebyggande arbete.

Arbeta förebyggande

Vi på Falkenbergs kommun tillsammans med Falkenbergs kvinnojouren och relationsfridsteamet vill lyfta det viktiga ämnet och försöker arbeta förebyggande genom att öka kunskapen om våld i nära relationer.

Det gör vi genom att erbjuda våra anställda en föreläsning om våld i nära relation, samt en föreläsning tillsammans med kvinnojouren som dels anställda kan gå på men som även är öppen för allmänheten.

Föreläsningen heter ”Våga fråga om våld – en livsviktig föreläsning”, och lyfter ämnen som mansnormer, våldets uttryck och mekanismer, samt hur man kan se tecken på att någon kollega eller någon närstående är i en relation där våld och/eller hot förekommer.

En satsning för gymnasieeleverna

Förutom dessa två föreläsningar kommer elever som går i årskurs två på gymnasiet och elever som går IM programmet lyssna på Simon Häggström när han pratar om makt, våld, prostitution och sexhandel utifrån sin roll som polis och författare. Föreläsningen är en förebyggande insats med syfte att öka kunskapen. I samband med föreläsningen kommer eleverna även få besök av polisen, Falkenbergs kvinnojour, ungdomsmottagningen och ungdomsjouren Tigerlilja.

Fler aktiviteter

Under veckan kommer flera aktiviteter som du kan gå på runt om i Halland.

Se alla aktiviteter här (lansstyrelsen.se)

Vad är "En vecka fri från våld?"

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangerar för sjunde året i rad.