Skip to main content

Förberedelser inför Wheels and Wings

14 juni 2023

14–15 juli rullar amerikanarna in i Falkenberg på nytt. Då är det dags för Wheels and Wings. Nu förbereder sig Falkenbergs kommun inför det välbesökta motoreventet som arrangeras för åttonde gången i Falkenberg.

I år är det åter dags för motoreventet Wheels and Wings. För att ett evenemang som Wheels and Wings ska rulla krävs att Falkenbergs kommun, arrangören och andra myndigheter som polis och räddningstjänst, jobbar tillsammans.

– Vi har under de här åren hittat ett bra sätt att jobba tillsammans och en fungerande samverkan är viktigt vid så här stora evenemang som påverkar många. Det är genom samarbetet mellan alla inblandade, från planering till genomförande, som är ingrediensen för att det ska bli lyckat, och förhoppningsvis leda till en minnesvärd och lyckad upplevelse för våra besökare, säger Johan Bengtsson, evenemanglots på Destination Falkenberg.

Kommunens roll

Falkenbergs kommun påverkar bland annat:

  • trafik, till exempel var bilarna får cruisa
  • städning och toaletter, till exempel var bajamajor ska stå
  • olika tillstånd, till exempel kring mat och alkohol.

– Inför evenemanget sätter vi upp sopsäckar längs hela cruisingsträckan för att underlätta för besökare och invånare att slänga sitt skräp. Tidigt på både lördag- och söndagsmorgonen har vi personal från parken och vår driftentreprenör Skanska ute för att städa längs cruisingrundan och intilliggande ytor, säger Torbjörn Hansson, gatuingenjör i Falkenbergs kommun.

Stärka tryggheten och vuxennärvaron

– Vi kommer ha fältassistenter på plats just för att stärka tryggheten och vuxennärvaron bland ungdomarna och vi kommer vara där ungdomarna finns, ute på gator och torg. Vi har bland annat en nära samverkan med polis, socialjour samt arrangör och cruisingvärdar. Vår roll är att synas, prata och lyssna in vad de unga vill och behöver, säger Suzan Bozovic, behandlingssekreterare.

Om Wheels and Wings

Evenemanget brukar locka närmare 20 000 besökare och cirka 6 000 entusiastbilar. På kvällen är det cruising genom centrum och längs med Skrea strand. Dagtid är det utställning och andra aktiviteter på motorbanan i Ljungby. Wheels and Wings arrangeras av den ideella föreningen Warbergs Automobile Club.

Läs mer om Wheels and Wings och andra evenemang på falkenberg.se.