Skip to main content

Förändrade upptagningsområden för Tångaskolan, Skogstorpsskolan och Tröingeskolan

26 juni 2024

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 juni fattades ett viktigt beslut som påverkar upptagningsområdena för Tångaskolan, Skogstorpsskolan och Tröingeskolan.

Det tidigare beslutet om att en större del av Stafsinge, som nu tillhör Skogstorpsskolans upptagningsområde, skulle överföras till Tångaskolan från och med Tröingeskolans start, har nu reviderats. Dessutom berörs områdena Östra gärdet och Sloalyckan, som enligt tidigare beslut skulle överföras från Fajansskolans upptagningsområde till Tångaskolans upptagningsområde när Tröingeskolan öppnar.

Det nya beslutet innebär att det nämnda området i Stafsinge fortsätter vara en del av Skogstorpsskolans upptagningsområde. Vidare kommer Östra gärdet och Sloalyckan att vara en del av Tröingeskolans upptagningsområde från och med hösten 2025, istället för att överföras till Tångaskolan. Dessa förändringar medför att Tångaskolans upptagningsområde minskas.

Bakgrund och målsättning

Anledningen till dessa förändringar är att antalet elever i Tångaskolans upptagningsområde förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Genom att omfördela eleverna mellan de tre skolorna skapas en bättre balans, vilket i sin tur innebär att investeringar i en ny skola kan skjutas fram i tiden. Beslutet syftar till att optimera användningen av befintliga resurser och säkerställa att alla elever får tillgång till en kvalitativ utbildning i ett välplanerat upptagningsområde.