Skip to main content

Falkenbergs kommun utvald att delta på globalt hållbarhetsmöte i New York

29 juni 2023

Falkenbergs kommun har blivit utsedd av Regeringskansliet att delta i den svenska delegationen vid FN:s möte High-level Political Forum 2023 i New York. Under fem dagar ska delegationen lära, ta del av, lyssna men också dela med sig av erfarenheter och arbetssätt från kommunen.  

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef i Falkenbergs kommun. 

Varje år följer FN upp arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling på det forum som har namnet ”High-Level Political Forum”. Årets möte äger rum den 10–19 juli i New York. Här samlas representeras från privat, ideell och offentlig sektor från hela världen. Från offentlig sektor väljs regioner och kommuner ut av utrikesdepartementet och nu är det klart att Falkenbergs kommun är en av kommunerna. 

De representerar Sverige och Falkenberg 

Josefine Eirefelt är hållbarhetschef i Falkenbergs kommun och kommer tillsammans med kollegan Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare ekologisk hållbarhet, bege sig till New York som en del av den svenska delegationen.   

– Jag är stolt över att vi i Falkenberg har mod att gå vår egen väg i vårt hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt från vår Lokala agenda 2030 arbetar vi tillsammans med näringsliv, civilsamhället och andra aktörer på ett sätt som sticker ut. Nu tar vi kliv mot målet om att bli ett föredöme inom hållbarhet, säger Josefine Eirefelt, hållbarhetschef i Falkenbergs kommun.

Från kommunstyrelsen ser man det som ett naturligt steg och en möjlighet att vara ett föredöme inom hållbarhet, vilket är ett av de tre övergripande målen för Falkenbergs kommun. 

– Från kommunstyrelsen ser vi det som självklart att vi ska ta chansen och representera den svenska delegationen i detta forum. Kommunen har som övergripande mål att vara ett föredöme inom hållbarhet och sprider gärna våra erfarenheter och vår kunskap till omvärlden, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande och Sandra Johansson, oppositionsråd i ett gemensamt uttalande.

Så väljs delegationen ut 

Sveriges kommuner och regioner har som syfte att sprida goda exempel från kommuner och regioner, där en lista presenteras och föreslås till Regeringskansliet. Falkenbergs kommun hamnade detta år på listan för ett bra och intressant arbete med klimat- och hållbarhetsfrågan. När SKR sedan lämnat över listan till Regeringskansliet är det utrikesdepartementet som väljer ut vilka kommuner som är aktuella.

Gå till High-Level Political Forum 2023