Skip to main content

Falkenbergs kommun tecknar avtal med Sveriges lantbruksuniversitet om fiskräknaren vid Hertings kraftstation

26 april 2023

Vid Hertings kraftstation, som Falkenbergs kommun är ägare och huvudman för, finns en fiskräknare. Den övervakar fisk som passerar både upp- och nedströms. Falkenbergs kommun har nu tecknat avtal med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som tar över driften av fiskräknaren.

Ska användas i forskningssyfte

Det blir institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) som tar över fiskräknaren vid Hertings kraftstation. SLU Aqua forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag.

– Det känns bra att driften för anläggningen övergår till SLU som är experter på området. SLU har visat intresse för att driva anläggningen utifrån deras intressen och därför är det positivt att fiskräkningen kan fortsätta drivas av de som kan frågorna bäst, säger Lars Fröding, kommundirektör i Falkenbergs kommun.

Avtalet som tecknats mellan Falkenbergs kommun och SLU gäller året ut och förlängs med ett år i taget om inget annat meddelas. Upplåtelsen sker kostnadsfritt och driftkostnaden om 150 000 kronor per år för anläggningen överlåts till SLU.