Skip to main content

Falkenbergs kommun tackar ja till Samverkan för bästa skola

22 juni 2023

Falkenbergs kommun kommer att delta i satsningen Samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket. Syftet med samverkan är att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Samverkan startar i augusti och pågår under tre år.

Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag där Skolverket arbetar med riktade insatser för att stärka förskolor, skolor och huvudmän i att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. Syftet med insatserna är att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. 

- Jag ser Samverkan för bästa skola som en möjlighet för oss att fördjupa vårt förbättringsarbete ytterligare. Vi får konkret stöd i analysarbetet och kan skruva på våra insatser efter det, säger Christin Lund, verksamhetschef för grundskolan i Falkenbergs kommun.

För att stödet och de efterkommande insatserna ska vila på vetenskaplig grund ingår det i Samverkan för bästa skola att samarbeta med utvalda lärosäten under samverkanstiden.

Samverkan startar redan i augusti och pågår under tre år.