Skip to main content

Falkenbergs kommun bäst i Sverige på bemötande och service till invånarna

19 juni 2023

Falkenbergs kommun placerar sig på första plats när invånare i Sverige har fått tycka till om hur enkelt det är att få hjälp av sin kommun i olika frågor. Det visar en ny nationell servicemätning som gjorts under våren.

– Gott bemötande är en del i vår värdegrund – det här är något vi arbetar med varje dag. Det gläder mig att det också är något som invånarna märker av och att vi nu fått ett kvitto på att vi är på väg i rätt riktning, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, om resultatet.

Mätningen gjordes av Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillsammans med Brilliant Future, och bygger på över 23 000 enkätsvar som samlades in mellan 13 mars och 12 maj 2023. 67 kommuner deltog i årets undersökning.

Extra bra betyg åt kontakten med kommunen via telefon

Syftet var att mäta invånarnas upplevelse av kommunernas service efter att de har varit i kontakt med kommunen via den primära mejladressen eller telefonen. Invånarna har efter kontakten med kommunen fått svara på en enkät om hur bemötandet från kommunens medarbetare var, hur enkelt det var att få hjälp med sin fråga och hur tydligt man upplevde svaret man fick.

Falkenbergs kommun ligger i linje med, eller över genomsnittet, i samtliga mätvärden. Kontakten med kommunen via telefon utmärker sig särskilt som ett område där kommunens kontaktcenter gör ett extra bra arbete.

– Vi på kontaktcenter har länge jobbat med att bli ännu bättre på att ta hand om de som hör av sig till kommunen med sina frågor, synpunkter och funderingar, så det är kul att se att det ger resultat. Vi har ett gott arbetsklimat med oslagbar teamkänsla och vi ser att vi har goda förutsättningar för att fortsätta på den här vägen, berättar Samuel Lindeborg som är enhetschef för kontaktcenter.

– Detta är ett mycket gott betyg till vårt kontaktcenter som jobbar intensivt med att vara en kanal både in till och ut från kommunens verksamheter. Vi tar med oss det här resultatet i arbetet framåt och fortsätter uppmuntra falkenbergarna att höra av sig när de har frågor om kommunen, säger kommundirektör Lars Fröding.

Kommunerna som ger bäst service enligt SKR och Brilliant Futures servicemätning

1. Falkenbergs kommun
2. Storumans kommun
3. Älmhults kommun
4. Skara kommun
5. Tjörns kommun