Skip to main content

Falkenbergs kommun anmäler en händelse enligt lex Sarah

29 april 2024

Falkenbergs kommun anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah. Händelsen rör en brukare inom hemtjänst som upplever sig blivit sexuellt ofredad vid en omsorgssituation.

Brukaren som är mottagare av insatsen kontaktade själv enhetschefen och berättade om sin upplevelse. Brukaren har kognitiv svikt och får hjälp med viss intimhygien.

Kommunens kvalitetsstrateg Nina Fjellheim Nielsen har i sin utredning av händelsen kunnat visa att det funnits en otydlighet i vad som formulerats i genomförandeplanen och vilka instruktioner som medföljt från hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vidtagna åtgärder

Den anställde som brukaren upplevde ha utfört insatsen på ett kränkande sätt förflyttades. Den otydliga instruktionen togs även bort ifrån systemet för att undvika fler missförstånd.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har gjorts uppmärksamma på att den här typen av instruktion behöver förtydligas. Rutinen för vad som skrivs i genomförandeplanen behöver även revideras och därefter göras känd i hemtjänstens verksamhet.

Hemtjänsten behöver också kompetensutveckla sin personal när det gäller kognitiv svikt och intimsituationer, för att undvika att något liknande händer igen.

– Det är olyckligt att någon upplevt sig bli sexuellt ofredad när personal utför omsorg vid intima områden. Det är därför viktigt att händelsen utreds så att verksamheten kan göra förbättringar så att inget liknande händer igen, säger kvalitetsstrateg Nina Fjellheim Nielsen.