Skip to main content

Falkenbergs fontäner fördröjda på grund av tekniskt underhåll

15 juni 2023

Fontänerna i Falkenberg dröjer i år på grund av tekniskt underhåll.

Normalt sett brukar fontänerna i Falkenberg vara i gång tidig sommar, men i år dröjer det.

Anledningen är att kommunen har anlitat ett företag som ska sköta den tekniska driften av fontänerna och att en rad åtgärder måste utföras innan de kan sättas igång. Det rör sig bland annat om att täta läckande kar och byta ut filter och pumpar. 

– Vi hoppas kunna få igång några stycken fontäner inom kort, men faktum är att majoriteten av stadens fontäner innehar en aktningsvärd ålder och därmed bär på en stor underhållsskuld. Vi behöver ta ett större tag på detta nu och gör därför en teknisk inventering som ska resultera i en åtgärdsplan där vi på sikt kommer få fontänerna att fungera på ett tillfredställande sätt, säger Karolina Petersson, kulturchef i Falkenbergs kommun.

I den tekniska inventeringen som görs under sommaren ska även en analys tas fram hur Falkenbergs fontäner kan drivas och underhållas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Kontakta gärna

Karolina Petersson, kulturchef