Skip to main content

Falkenberg redo för besök från Sydafrika

25 Maj 2023

Den 29 maj välkomnar Falkenbergs kommun en delegation från Sydafrika. Besöket är en del av det kommunala partnerskapsprojekt som syftar till att stärka barn och ungas inflytande i samhället. Under fem dagar blir det mycket dialog, verksamhetsbesök och arbete med en gemensam projektansökan.

Tidigare i år reste Falkenbergs kommunrepresentanter till partnerkommuner i Sydafrika för att förbereda ett projekt för att främja ungas rättigheter och demokratiska inflytande. Nu väntar besök från partnerkommunernas representanter i Sydafrika där studiebesök, dialog och arbete med gemensam projektansökan står på agendan.  

– Under besöket kommer vi ge en bild av våra svenska och lokala förutsättningar som ligger till grund för demokrati, inflytande och delaktighet. Vi kommer också att arbeta vidare med vår gemensamma projektansökan för att ingå ett partnerskap för att stärka och utveckla ungas delaktighet och inflytande i våra respektive kommuner, säger Josefine Eirefelt, hållbarhetschef i Falkenbergs kommun.   

Delegationen från Sydafrika kommer till Falkenberg den 29 maj och stannar till den 2 juni. Deon Pretorius, professor i Sociologi och verksam på Nelson Mandela University kommer också att delta på besöket. 

Kommunalt partnerskap för ungas rättigheter och inflytande  

Projektet är en del av Internationellt centrum för lokal demokrati och finansieras genom Sida. Falkenbergs kommuns partnerkommun Sundays River Valley Municipality och partnerregionen Sarah Baartman District Municipality i Sydafrika ska utforska hur man kan säkerställa att ungdomars rättigheter och perspektiv kan få ta mer plats i respektive kommun.

Besöker skolor och kultur- och fritidsverksamhet 

Under fem dagar kommer delegationen från Sydafrika få besöka flera kommunala verksamheter, bland annat några av kommunens förskolor, skolor och gymnasieskola men också biblioteken och Ung FBG. De kommer även träffa företagare, besöka Hållbarhetshuset och träffa kommunstyrelsens representanter. 

– Under den här veckan kommer det bli mycket dialog och erfarenhetsutbyte mellan varandra. Som en del av det kommer vi besöka flera av våra verksamheter. Vi ska även visa upp Falkenberg som destination och i det ingår ett antal aktiviteter som till exempel laxfiske och ”swedish fika”, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Om projektet: 

Projektet är en del av ICLD, Internationell centrum för lokal demokrati, och finansieras genom Sida. ICLD ska främja hållbar demokrati på kommunal och regional nivå genom ökat medborgarinflytande. Projektets mål är kopplade till de globala målen om mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Projektansökan ska vara klar och skickas till ICLD i juli 2023.  

De som representerade Falkenbergs kommun i Sydafrika var Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, Sandra Johansson, oppositionsråd, Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef, Maria Sjödahl, förvaltningschef kultur, fritid, - och teknikförvaltningen och Erika Erlingson, utvecklingsledare social hållbarhet på kommunstyrelseförvaltningen.