Skip to main content

Falkenberg klättrar när företagarna rankar servicen

25 april 2023

Idag släppte Sveriges kommun och regioner (SKR) sin mätning ”Löpande insikt”. Falkenbergs kommun gör framsteg på flera områden och totalt sett ökar nöjdheten jämfört med föregående års mätning.

395 företag har svarat på frågor om sex myndighetsområden

Det är nästan 400 företag som svarat på frågor som rör servicen inom kommunens sex olika myndighetsområden. Det totala nöjdkundindexet (NKI) landar på 75 av 100 möjliga för 2022. Detta är en ökning med fyra jämfört med föregående års mätning. Ett NKI på 75 ger plats 99 av de 196 kommuner som deltar i undersökningen, jämfört med föregående år som gav Falkenberg placeringen 141.

– Vi har ett målvärde på 76 och nu börjar vi närma oss det. Vi jobbar fokuserat och strategiskt med att hela tiden utveckla vår service för våra företagare i kommunen. Årets resultat är ett kvitto på att det arbetet lönar sig, säger Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun.

I undersökningen sticker tre myndighetsområden ut: brandskydd, markupplåtelse och livsmedelskontroller som alla har en nöjdhet runt 80. Två områden som tar flera kliv upp är miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd som hamnar på 72 respektive 76.

Utvecklingsarbete bakom kliv i rätt riktning

Ett område som tagit flera kliv fram är miljö- och hälsoskydd. Under det senaste året har ett omfattande utvecklingsarbete pågått och nu är företagarna nöjdare med servicen inom myndighetsområdet.

– Det är jättekul att vårt arbete ger effekt och att företagarna som kommer i kontakt med oss upplever en bättre service. Vi ska fortsätta hålla i och utveckla vårt arbete för en hög service, säger Per Ola Svensson, förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun.

Om SKR:s Insiktsmätning

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Här kan du ta del av Öppna jämförelser 2022:

Öppna jämförelser Företagsklimat | SKR