Skip to main content

Falkenberg energi AB:s VD entledigas från sin tjänst

05 juni 2023

Idag fattade styrelsen för Falkenberg Energi AB beslutet att entlediga Bo Anders Antonsson som VD. Falkenbergs stadshus AB, som äger FEAB, gav styrelsen i uppdrag att besluta om entledigandet

I bolagets årsredovisning och revisionsberättelse framkom tidigare i år att man inte har följt gällande elhandelspolicy, vilket har resulterat i ökade kostnader på 4,9 miljoner kronor för bolaget. Revisionen föreslog därför att VD Bo Anders Antonsson inte skulle beviljas ansvarsfrihet för dotterbolaget Falkenberg Energihandel AB. Revisionsrapporten och en bristande lönsamhet för bolaget ligger till grund för beslutet. 

– Vi ser allvarligt på händelsen och anser att en rimlig åtgärd är att ge styrelsen i uppdrag att entlediga Bo Anders Antonsson, då det saknas förtroende för honom som VD. Här ligger både revisionsrapporten och en bristande lönsamhet för bolaget till grund för det, säger Per Svensson, ordförande i Falkenbergs stadshus AB.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Falkenberg godkände revisionsrapporten den 14 mars respektive 28 mars. Den 31 maj beslutade Falkenbergs Stadshus AB att ge uppdraget att entlediga VD för Falkenberg Energi AB, och detta beslut verkställde styrelsen idag.

Elhandelspolicy har inte följts

De ökade kostnaderna på 4,9 miljoner är kopplade till det man kallas ursprungsgarantier, garantier för att veta var elen kommer ifrån. Garantierna ska köpas in i efterhand, vilket inte har skett i enlighet med bolagets elhandelspolicy och därför har det inneburit ökade kostnader för bolaget. Enligt policyn är verkställande direktören ytterst ansvarig för att policyn följs.

Yen Gunnarsson är nytillträdd ordförande för Falkenberg Energi AB.

– Vi har just fattat beslutet att entlediga nuvarande VD i enlighet med Falkenberg Stadshus AB uppdrag till oss. Nu ska vi påbörja arbetet med att rekrytera en ny VD som kan gå in och leda vårt bolag framåt, säger hon.

Styrelsen har utsett Markus Bengtsson som tillförordnad VD från och med den 5 juni. En rekryteringsprocess kommer att startas samtidigt som bolaget kommer tillsätta en interims VD med uppdrag att genomlysa bolaget.

Falkenberg Energi är kommunens eget energibolag som producerar och distribuerar el och fjärrvärme. Företaget är organiserat i tre affärsområden: Fjärrvärme, Elnät och Elhandel.