Skip to main content

Efter utvärdering – kommunen förlänger avtal för digitala inköp

06 september 2023

Sedan våren 2022 gör hemtjänsten alla inköp av mat och dagligvaror till brukare digitalt på Mathems webbplats. Kommunen har nu gjort en utvärdering av arbetssättet och tagit beslut om att förlänga avtalet i ett år.

Arbetet med att digitalisera hemtjänstinsatsen inköp av dagligvaror inleddes redan i februari 2020. Socialnämnden tog då beslut om att omsorgspersonalen inte längre skulle åka till affären och handla utan att dessa inköp skulle göras digitalt. Efter ett pilotprojekt, där man kunde finjustera arbetssättet, upphandlades tjänsten och digitala inköp infördes i hela hemtjänsten.

Bättre arbetsmiljö

Syftet med förändringen var i första hand att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. De digitala inköpen skulle leda till mindre stress, mindre restid och färre tunga lyft.

I december har Mathem varit leverantör i två år och kommunen har nu gjort en utvärdering för att se om dessa arbetsmiljövinster uppfyllts.

– Vi skickade ut en enkät till alla medarbetare inom hemtjänsten, både i kommunal och extern regi, och 119 personer har svarat. Vi kan konstatera att de allra flesta tycker att det nya arbetssättet har varit bra för arbetsmiljön. Medarbetarna säger till exempel att det är positivt att de får mer tid med brukaren. De lyfter också att de är skönt att slippa den stress som ett inköp i affär medför, säger Ida Rydén, verksamhetsutvecklare och projektansvarig.

– Sen finns det också de som inte tycker att det blivit bättre. Några tycker att det är krångligt att handla digitalt och några lyfter att arbetssättet innebär en lägre kvalitet för brukarna. Men 95 procent av de som svarat tycker att det är en positiv förändring.

En av medarbetarna uttryckte till exempel i enkätundersökningen att "... detta är ett sådant lyft för vår arbetsmiljö. Det är såhär digital välfärd ska utnyttjas/fungera".

Ökad delaktighet

Ett annat mål med förändringen var att fler brukare skulle bli mer delaktiga i inköpet. Istället för att bara lämna ifrån sig en inköpslista till hemtjänsten så kan de nu sitta med under inköpet och själv välja varor.

– Utvärderingen visar att fler brukare är delaktiga i sina inköp idag. Vi får till oss att de uppskattar att kunna se butikens utbud och själva få välja produkt och märke. Det nya arbetssättet har skapat en nyfikenhet och brukarna vill ta del av extrapriser, erbjudanden och testa nya varor, säger Ida Rydén. 

Fortsatta insatser

Utvärderingen fångade även upp några utvecklingsområden. Hemtjänstutförarna behöver fortsatt stöd så att alla känner sig trygga med det nya arbetssättet. Kommunen behöver också fortsätta förbättra samarbetet med leverantören för att säkerställa att leveranserna fungerar smidigt även framöver.

– Vi ser också att det tar kortare tid att genomföra ett digitalt inköp, så vi kommer att se över schablontiden för denna insats. Det tar vi med oss i arbetet med att ta fram Falkenbergs hemtjänstmodell, säger Ida Rydén.

Här kan du läsa mer om arbetet med Falkenbergs hemtjänstmodell