Skip to main content

Den 1 november går 17 dagliga verksamheter över i kommunal regi

20 oktober 2023

Sedan februari har kommunen arbetat med att planera och förbereda för att de dagliga verksamheter som i dag drivs av Bräcke diakoni ska gå över i kommunal drift. Den 1 november är det dags.

Beslutet om att kommunen skulle överta driften av de dagliga verksamheter som drivs av Bräcke diakoni togs av socialnämnden i januari 2023. Anledningen var att det inte gick att förlänga avtalet med företaget.

Åtta månaders arbete

Sedan februari har kommunen och Bräcke diakoni samarbetat för att säkerställa alla delar i övergången.

– Det är en mängd olika saker som ska på plats när man tar tillbaka en verksamhet. Det är alltifrån att ta fram nya anställningsavtal till medarbetarna till att bygga upp en fungerande IT-struktur, säger enhetschef Marie Scott, som är den som har arbetat med övertagandet från kommunens sida.

– Vi har haft ett väldigt gott samarbete med Bräcke under den här tiden. Båda parter har haft som mål att det ska bli så bra som möjligt, för både medarbetare och deltagare. Vi har verkligen hjälpts åt, tillägger hon.

De allra flesta medarbetare följer med över

Kommunen erbjöd alla medarbetare som jobbar på Bräckes dagliga verksamheter att följa med över till kommunen. Nästintill alla har valt att tacka ja.

– Det ser vi som väldigt positivt eftersom deras kunskap och erfarenhet bidrar till en fortsatt bra kvalitet för deltagarna och verksamheten, säger Marie Scott.

Innebär övergången några möjligheter för deltagarna?

– Jag skulle säga att det blir en ökad valfrihet för deltagarna eftersom vi kan jobba med platsbeläggningen på ett annat sätt. Om en deltagare till exempel bara vill vara på sin dagliga verksamhet två dagar i veckan, så kan vi nu erbjuda övriga dagar till en annan deltagare. Det har vi inte kunnat tidigare eftersom en plats räknades som en plats i avtalet, oavsett hur mycket eller lite den nyttjades, säger Marie Scott.

Andreas Svensson är områdeschef för funktionsstöd i Falkenbergs kommun.

Nu börjar det närma sig. Hur går dina tankar inför övergången?

– Jag är förväntansfull inför att få arbeta tillsammans med dessa fina verksamheter. Jag ser det som en styrka att vi nu har större delen av kommunens boenden och dagliga verksamheter i samma regi. Det får positiva effekter för samverkan, samsyn och kompetensutveckling. Fokus kommer att ligga på att bevara det goda och lyssna av för att se om de är några delar vi kan göra annorlunda för att möta brukarnas behov ännu bättre. Jag är också glad över att så många medarbetare har valt att följa med över.