Skip to main content

Den 1 maj går Nytidas verksamheter över till kommunal regi

22 april 2024

Sedan april 2023 har kommunen arbetat med att planera och förbereda för att de dagliga verksamheter och bostäder med särskild service som i dag drivs av Nytida ska gå över i kommunal regi. Den 1 maj är det dags för övergången att bli verklighet.

Beslutet om att kommunen skulle överta driften av de verksamheter som drivs av Nytida togs av socialnämnden i april 2023. Anledningen till beslutet var att socialnämnden behövde ta ställning till vad som skulle hända när avtalet med Nytida nu löper ut i slutet av april. Socialnämnden beslutade då att inte göra en ny upphandling, utan att i stället återta Nytidas verksamheter till kommunal regi från och med den 1 maj.

De verksamheter som idag drivs av Nytida är de dagliga verksamheterna Bräckevägen, Skreavägen, Triaden och Varbergsvägen, samt grupp- och servicebostäderna Slätten, Alegränd och Baldersvägen.

Förberedelser under året

Sedan beslutet fattades har kommunen och Nytida samarbetat för att säkerställa alla delar i övergången, med det huvudsakliga målet att övergången ska märkas av så lite som möjligt för brukarna.

I maj 2023 bjöd kommunen in till inledande informationsmöten med såväl medarbetare och chefer som brukare och anhöriga från Nytidas verksamheter, för att kunna fånga upp eventuella frågor och orosmoment. Detta har sedan fortsatt under året med regelbundna dialogforum med medarbetare och chefer, samt med information till brukarna. Tät samverkan med berörda fackförbund och intresseföreningar har också varit prioriterat.

– Alla förberedelser och planering vi gjort under året har syftat till att skapa så mycket delaktighet som möjligt för alla som är inblandade. Vi känner oss trygga med förberedelserna och hoppas att övergången nu ska bli så sömlös och positiv som möjligt, säger Andreas Svensson, områdeschef för funktionsstöd.

Många medarbetare har valt att följa med i övergången

Inför övergången har Nytidas medarbetare fått välja om de vill följa med till kommunen eller stanna hos Nytida. Många av medarbetarna har valt att följa med över till kommunen.

– Vi är väldigt glada över att en så stor del av de medarbetare som jobbar i Nytidas verksamheter har valt att följa med i övergången. De sitter på massor av värdefull erfarenhet och personkännedom, vilket är en viktig pusselbit i att övergången inte ska märkas av för brukarna alltför mycket, säger Jenny Bengtsson, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen som varit projektledare för övergången.

Den största förändringen för medarbetarna som följer med i övergången är skärpningar i lagen kring dygnsvila. De skärpta reglerna är en följd av EU:s arbetstidsdirektiv, och för kommuner och regioner trädde reglerna i kraft den 1 oktober 2023. För privata utförare börjar reglerna att gälla senare under 2024.

– I och med övergången till kommunal regi så kommer Nytidas medarbetare att omfattas av de nya reglerna om dygnsvila några månader tidigare än om de fortsatt inom privat regi. Reglerna innebär framför allt en del förändringar i schemaläggningen för de som arbetar på grupp- och servicebostäder. Förändringen blir märkbar nu i och med att kommunen tar över, men de nya reglerna hade alltså börjat gälla för medarbetarna om några månader ändå, förklarar Andreas Svensson.

Nya chefer för verksamheterna

Det blir även nya enhetschefer för samtliga verksamheter. Anna Isaksson tar över som chef för de dagliga verksamheterna, Maj-Lis Qvarnström blir chef för Alegränds servicebostad och Johan Svensson blir chef för Slättens och Baldersvägens gruppbostäder. De nya enhetscheferna ser fram emot 1 maj och upplever att de haft positiva och engagerade dialoger med sina blivande medarbetare inför övergången.

– Det ska bli väldigt roligt att få ta emot Nytidas verksamheter, brukare och medarbetare. Vi får in mycket ny kompetens och stort engagemang, vilket såklart blir en tillgång i arbetet med att fortsätta utveckla verksamheterna sida vid sida med de dagliga verksamheter och boenden vi redan har, säger Anna Isaksson.

Samtliga dagliga verksamheter och boenden nu i kommunal regi

I och med övergången finns nu samtliga dagliga verksamheter och bostäder med särskild service i Falkenberg inom kommunal regi.

– Vi ser fram emot att få ta över Nytidas verksamheter in i vår organisation. Det finns många fördelar med att ha alla dagliga verksamheter och boenden samlade under samma utförare, så det hoppas vi kunna dra nytta av för att kunna möta brukarnas behov ännu bättre, avslutar Andreas Svensson.