Skip to main content

Del av Falkenerarevägen stängs permanent för all genomfartstrafik

02 december 2022

Falkenerarevägen kommer att stängas av permanent måndag 5 december för all trafik utanför fjärrvärmeverket Spettet, mellan Murarevägen och Brattebovägen, enligt ny detaljplan.

Avstängningen av vägen utförs för att säkerställa säkerheten på området. På området utförs dagligen transporter av flis som idag sker öppet mot vägen med stor risk för olyckor.

En vändplan är byggd mot Murarevägen. Gång- och cykelväg som finns idag längs med Falkenerarevägen, nedanför fjärrvärmeverket, kommer att rustas upp under våren 2023.

Falkenerarevägen avstängd för trafik
Karta som visar var vägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik.

PlankartaPlankarta över området.

För mer information kontakta

Falkenberg Energi (falkenberg-energi.se)