Skip to main content

Dan Randelid blir förvaltningschef för barn- och utbildning efter elva år i kommunen

15 augusti 2023

Den 15 augusti fattade kommunstyrelsen beslut om vem som blir ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Det blir ett känt ansikte – Dan Randelid som redan arbetet i Falkenbergs kommun i elva år. 

– Det är riktigt roligt att vi fick till en intern rekrytering den här gången. Det visar att vi är en arbetsgivare där det finns möjlighet att utvecklas i karriären och för förvaltningen ger det en bra stabilitet framåt. Han har inte bara den rätta bakgrunden, utan också en bra plan för hur vi ska genomföra förändring, säger Per Svensson(S), kommunstyrelsens ordförande. 

Han fortsätter: 

– Jag är lärare i grunden så de här frågorna ligger mig varmt om hjärtat. Vi vill att Falkenberg ska ha de bästa skolresultaten i Halland och Dans huvuduppgift är att se till att förbättringsarbetet syns ute i klassrummen så att fler barn klarar skolan.  

Börjar 1 september 

Dan Randelid, som i dag arbetar som sektorchef förskola och grundskola samt verksamhetschef för vuxenutbildningen, kommer att tillträda sin nya tjänst 1 september. 

– Jag är fantastiskt glad att jag får den här chansen. I min nya roll som förvaltningschef får jag verkligen möjligheten att påverka utvecklingen av förskolan och skolan, men också bidra till att tillsammans med politikerna utveckla Falkenberg som levnadsplats, säger Dan Randelid. 

Han har arbetat 30 år i skolans värld och i Falkenberg sedan 2012. 

– Under min tid i Falkenberg har jag arbetat inom alla områden i verksamheten, vilket gör att jag ser hur allt hänger ihop. Att ge barn, ungdomar och vuxna de bästa förutsättningarna med en utbildning av god kvalité ligger mig varmt om hjärtat, säger han. 

Förändringsarbete som gett resultat 

Utbildning Falkenberg är ett förbättringsarbete som bygger på antagandet att det är undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med utbildningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet. Vägen dit är gemensamma och tydliga förväntningar, förhållningssätt och undervisningsstrategier. Den 14 augusti presenterades hur det arbetet ska fortsätta.  

– Jag har varit med och arbetat med Utbildning Falkenberg sedan början. Eftersom vi sett positiva resultat, till exempel ökat andelen elever som fått godkänt i alla ämnen i årskurs nio, vill jag fortsätta det goda arbetet. Vi har nyss presenterat en uppdatering av Utbildning Falkenberg där vi fortsätter i stort sett med samma förhållningssätt, men med mer fokus på relationen mellan pedagog och elev, säger Dan Randelid. 

Kontinuitet och utveckling 

Barn- och utbildningsförvaltningens ordförande, Peter Dygården (S), tror inte att chefsbytet innebär så stor skillnad för pedagoger ute i verksamheterna. 

– Jag och Dan känner varandra väl vid det här laget, och han är känd bland en stor del av personalen. I det skedet vi är inom barn- och utbildningsnämnden tror jag han kommer att ha en bra balans mellan att ta vidare det vi redan gör bra och att vässa ytterligare, säger han. 

Sandra Johansson (M), oppositionsråd, håller med. 

– Jag tycker att Dan har bra idéer om hur vi ska fortsätta den goda utveckling vi redan har. Vi har varit eniga i den här rekryteringen, säger hon.