Skip to main content

Brottsförebyggande arbete i fokus i mötet med Falkenbergs företagare

15 november 2023

Under hösten har Falkenbergs kommun, polisen i Falkenberg, föreningen Näringslivet Falkenberg och försäkringsbolag i Halland träffat lokala företag på frukostträffar med temat brottsförebyggande arbete. Nio träffar är planerade runt om i kommunen och intresset bland företagare för temat har varit stort. Näringslivsavdelningen och Näringslivet Falkenberg står som arrangörer för frukostträffarna.

Christian Skröder, utvecklingsledare för brottsförebyggande arbete och Anneli Svensson, kommunpolis håller i en presentation för deltagarna. 

Christian Skröder, utvecklingsledare inom det brottsförebyggande arbetet i Falkenbergs kommun, delar sina intryck från höstens möten med företagare.  

– Vi har noterat ett betydande engagemang från företagare vid samtliga träffar. Det är en angelägen fråga där näringslivet tydligt visar vilja att göra skillnad vilket de också kan.

Den 8 november samlades företag på Rejmes bil för den sjunde av nio planerade frukostmöten. Anneli Svensson, kommunpolis, har varit med vid samtliga träffar för att informera om polisens och kommunens gemensamma trygghetsarbete samt presentera verktyg för hur företag kan bidra.

Anneli Svensson förklarar samarbetets syfte och varför man gör det här tillsammans:

– Av flera skäl. Dels har vi identifierat näringslivet som en kraftfull och betydelsefull aktör i det brottsförebyggande arbetet. Här finns kraft, vilja och resurser men ibland kan det handla om att man inte vet vad man kan bidra med. Vid dessa tillfällen får de tips och verktyg för hur de kan vara med och bidra till ett tryggare Falkenberg inom sin yrkesroll men även som privatpersoner.

Under mötet betonade Anneli Svensson vikten av att anmäla alla brott, oavsett karaktär och storlek, för att synliggöra dem i statistiken och därmed möjliggöra riktad resursfördelning.

Anneli Svensson, kommunpolis och Marinette Larsson från föreningen Näringslivet Falkenberg. 

Brottsförebyggande arbete prioriterat av företagare i Falkenberg

Linda Bengtsson är näringslivsutvecklare på Näringslivsavdelningen i Falkenbergs kommun och höll denna gång i frukostträffen på Rejmes och förklarar valet av tema:  

– Enligt företagarna i Falkenberg är trygghet och brottslighet en prioriterad fråga, vilket bekräftas i flera mätningar. För att få ett starkare företagsklimat i Falkenberg utgår vi ifrån företagens behov och efterfrågan och väljer det ämne som de tycker är viktigast. Det är viktigt att vi är lyhörda och arbetar tillsammans i de frågor och utmaningar som ligger högt på agendan.

Linda Bengtsson, näringslivsutvecklare i Falkenbergs kommun. 

Marinette Larsson, verksamhetsledare på Näringslivet Falkenberg, delar sina tankar om höstens frukostmöten.

– Det här är ett bra sätt att ha en dialog med företagare, kommunen och polisen. Att hålla möten på olika platser i kommunen lockar fler att delta, och ämnet engagerar både området och företagen. De företag som har deltagit säger att det har varit ett givande utbyte och ett trevligt sätt att nätverka på.

Konceptet med frukostträffar startade i år och arrangeras av Falkenbergs kommuns näringslivsavdelning och Näringslivet Falkenberg. Totalt  kommer det att genomföras 17 träffar i år, varav två är kvar att genomföra under 2023. Under våren genomfördes åtta träffar och under hösten har hålls nio träffar. Dessa nio träffar som genomförts under hösten har haft temat "Företag mot brott".