Skip to main content

Brister i finansieringsmodellen mellan Destination Falkenberg Ab och Falkenbergs kommun åtgärdas efter utredning

28 Maj 2024

Under våren har PWC på uppdrag av Falkenbergs kommun utrett framtida organisering av Destination Falkenberg AB (DFAB) och näringslivsavdelningen. I samband med utredningen har de upptäckt brister i finansieringsmodellen mellan kommunen och Destination Falkenberg AB (DFAB), som medfört en skattemässig rättelse på cirka 30 miljoner kronor. 

– Ambitionen har varit att driva bolaget affärsmässigt, men det har visat sig vara en utmaning, vilket inte är unikt för Falkenberg. Efter att utredningen belyste detta, har vi omedelbart vidtagit rekommenderade åtgärder och DFAB kommer framöver att fakturera kommunen för sina tjänster, säger Kicki Nordberg, kommundirektör i Falkenbergs kommun. 

DFAB ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistbyråverksamhet. Trots inkomster från biljettförsäljning, partneravgifter och presentkort, täcker dessa intäkter inte de totala kostnaderna för verksamheten, vilken även inkluderar kostnader för personal. 

PWC rekommenderar att DFAB fakturerar kommunen och rättar till inkomstdeklarationer

PWC:s utredning rekommenderar DFAB att framöver fakturera kommunen för de tjänster som bolaget utför och att bolaget rättar sina inkomstdeklarationer för åren 2018 – 2023 samt momsdeklarationerna för perioden. Hittills har detta finansierats via ett koncernbidrag från andra kommunala bolag. Att ett kommunalt bolag tar emot koncernbidrag är inte fel, däremot ska utförda tjänster faktureras till kommunen.

– Bolaget bedriver framför allt verksamhet på uppdrag av Falkenbergs kommun utan att kommunen betalar till DFAB för de tjänsterna. Det får skattemässiga konsekvenser för både DFAB och kommunen, eftersom DFAB tillhandahåller tjänster som borde faktureras och beskattas marknadsmässigt. Det ska framöver skötas korrekt, säger Kicki Nordberg.   

Begäran om rättelse skickad till Skatteverket 

Utifrån kommunens bedömning avseende den skattemässiga synen på verksamheten som DFAB bedriver har bolaget gjort en begäran om rättelse till Skatteverket för perioden 2018–2023. Beloppet som DFAB ska betala uppgår till cirka 30 miljoner kronor och just nu utreder kommunen hur en sådan lösning kan se ut.