Skip to main content

Biblioteket i Skogstorp får en inriktning på barn och unga

22 juni 2023

Den 22 juni ägde nämndsammanträdet för kultur-, fritids- och tekniknämnden rum, och under mötet togs beslutet att bedriva ett folk- och skolbibliotek med inriktning på barn och unga i Skogstorp.

Planen var att återöppna Skogstorps bibliotek i juni 2023. Barn- och utbildningsförvaltningen har aviserat att de har ett stort behov av lokaler och kommer använda delar av lokalerna, som biblioteket var tänkt att ha sin verksamhet i, för skolverksamhet. Det är beslutat att Skogstorps folkbibliotek i stället kommer att öppna i höst med inriktning på barn och unga i kombination med ett skolbibliotek för eleverna som går på Skogstorpsskolan. Det ger oss en möjlighet att utveckla en satsning som syftar till att stärka barns och ungas läsförmåga och språkutveckling.

– Detta blir en ny inriktning för Skogstorps folkbibliotek. Med ett tydligt fokus på barn och unga startar nu planeringen för hösten och arbetet med att skapa en stimulerande och engagerande miljö för våra framtida besökare, säger Maria Sjödahl, förvaltningschef, kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

Skogstorps bibliotek blir kombinerat folk- och skolbibliotek med fokus på barn och unga

Beslutet lyder att biblioteket blir ett kombinerat folk- och skolbibliotek med särskild inriktning för barn och unga. Det innebär anpassade medier för målgruppen, men även att specialistkompetens kring målgruppen samlas. Satsningen innebär en ökad samverkan med skolan som ska samnyttja lokalen som skolbibliotek, men även med andra externa aktörer som arbetar med barn och unga i Skogstorp.

– Vi ser mycket positivt på denna satsning som görs för barns och ungas läsförmåga och språkutveckling. Larmrapporterna kring barn och ungas bristande läsförmåga duggar tätt. Att kunna erbjuda ett bibliotek som är specialiserat på barn och ungas behov och intressen utgör en grundläggande stärkning av demokratin, säger Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

En stor del av investeringarna kommer att återanvändas

Vi kommer att kunna återanvända merparten av det vi har investerat som exempelvis möbler, teknik och böcker. Däremot är arbetstiden som lagts ner för planering, inköp och iordningställande inte möjlig att ersätta. 

Skogstorps bibliotek planeras öppna under hösten 2023

Falkenbergs nya barn- och ungdomsbibliotek i Skogstorp beräknas kunna invigas under hösten 2023.

Kontakta gärna

Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.