Skip to main content

Beslut om program och platser på Falkenbergs gymnasieskola för läsåret 2024/2025

26 juni 2024

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat vilka program och hur många platser som kommer att erbjudas på Falkenbergs gymnasieskola för läsåret 2024/2025.

För de program där antalet sökande är fler än antalet platser kommer urvalet att göras utifrån behörighet och betyg. Elever som inte får sitt förstahandsval kommer att konkurrera om platserna i sina andra val tillsammans med andra sökande.

Förstahandsmottagning och samarbetsavtal

Alla elever inom primär- och sekundärsamarbetsavtalen har rätt till förstahandsmottagning i regionen och de aktuella kommunerna. Falkenberg har primäravtal med Region Halland, Varberg, Halmstad, Laholm, Hylte och Halmstad, samt sekundäravtal med Svenljunga.

Rätt till behörighetsgivande utbildning

Elever som inte är behöriga till ett nationellt program har rätt till, och ska erbjudas, behörighetsgivande utbildning eller utbildning för anställningsbarhet genom Introduktionsprogrammet (IM) i sin hemkommun.