Skip to main content

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om utökning av föräldrakooperativet Falkungen

29 Maj 2024

Barn- och utbildningsnämnden har nyligen tagit ett betydelsefullt beslut angående föräldrakooperativet Falkungen. Efter noggrant övervägande och utvärdering har nämnden godkänt en utökning av Falkungens verksamhet med 18 platser.

Utökningen sker i samband med pågående sökande efter en ny lokal för förskolan och innebär att föräldrakooperativet kommer att erbjuda totalt 40 platser för barnen.

Beslutet om utökningen följde efter en grundlig bedömning av flera faktorer. För att erhålla godkännande för utökningen, var det nödvändigt för huvudmannen för Falkungens förskola att kunna visa insikt i de gällande föreskrifterna för verksamheten, ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar samt bedömas som lämplig att bedriva förskola. Det betonades även att ett sådant godkännande inte fick resultera i påtagliga negativa konsekvenser för kommunens förskoleverksamhet, exempelvis risken för stängning av andra förskoleenheter.

Genom att besluta om utökning strävar nämnden efter att tillhandahålla föräldrarna i kommunen fler alternativ när det gäller förskoleplaceringar och att möjliggöra för föräldrakooperativet Falkungen att fortsätta att erbjuda en högkvalitativ förskolemiljö för barnen.

Vi ser fram emot att se hur denna utvidgning kommer att gynna både föräldrar och barn och vi fortsätter att arbeta för att säkerställa högkvalitativ utbildning och omsorg för alla barn i vår kommun.