Skip to main content

Barn- och utbildningsförvaltningen vill utöka den anpassade grundskolan med en avdelning på Skogstorpsskolan

28 september 2023

Den anpassade grundskolan växer och för att kunna möta elevantalet vill barn- och utbildningsförvaltningen utöka verksamheten med en ny avdelning på Skogstorpsskolan. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under en längre tid utrett möjligheten att utöka den anpassade grundskolan. Verksamheten har vuxit de senaste åren och lokalerna räcker inte längre till. Sedan 2014 har det sammanlagda elevantalet i den anpassade grundskolan växt från 28 till 78 elever. Idag går 42 elever i anpassad grundskola på Hjortsbergsskolan, 28 elever på Tullbroskolan och åtta elever individintegrerade på andra skolor. 

Nu står det klart att barn- och utbildningsförvaltningen planerar för att utöka den anpassade grundskolan med en avdelning på Skogstorpsskolan. Enligt planen ska den anpassade grundskolan inrymmas i delar av det tidigare bibliotekets lokaler. Under torsdagens sammanträde informerades också barn- och utbildningsnämnden om förvaltningens plan. 

- Om allt går enligt plan ser jag det som väldigt positivt att vi framgent kan erbjuda elever som bor i den nordvästra delen av Falkenbergs kommun möjligheten att gå i en anpassad grundskola närmare hemmet, säger Dan Randelid, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen och fortsätter;

- Det kvarstår fortsatt några delar som behöver utredas gällande lokalerna och utomhusmiljön innan jag fattar det slutgiltiga beslutet om att vi ska utöka den anpassade grundskolan. 

Dialog med vårdnadshavare kring planen

Vårdnadshavare med barn i anpassad grundskola har fått information och haft möjlighet att tycka till om den planerade avdelningen på Skogstorpsskolan. 

- Rektorerna har främst haft en dialog med de vårdnadshavare som bor i den nordvästra delen av kommunen kring en eventuell avdelning på Skogstorpsskolan. Eftersom vårdnadshavarna har varit positiva så har vi valt att gå vidare med planen, avslutar Dan.