Skip to main content

Återremiss för ny viljeinriktning

25 april 2023

På kommunfullmäktige den 25 april var ärendet om ny politisk viljeinriktning uppe till beslut. 

På fullmäktige debatterades frågan om politisk viljeinriktningtre. Det diskuterades delvisutifrån förslag:

  • ett från styrande Framtid Falkenberg (Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet) som antagits i kommunstyrelsen
  • ett från Moderaterna och Centerpartiet
  • ett från Sverigedemokraterna

Dock var politikerna inte redo att fatta beslut, utan efter en debatt ville ett enigt kommunfullmäktige återremittera ärendet. Debatten handlade dels om den politiska processen, dels om innehållet i den kommande viljeinriktningen.

Vad är den politiska viljeinriktningen?

Den politiska viljeinriktningen är kommunens vision och övergripande mål. Där står vad alla som verkar inom kommunen ska sikta mot, vare sig det är en politiker som fattar beslut eller en anställd en vanlig dag på jobbet. De brukar ses över varje ny mandatperiod.

Mål på kort och lång sikt

Visionen uttrycker en långsiktig målbild. Målen är mer konkreta och utvecklingen mot målen följs upp i årsredovisningen, bland annat genom målindikatorer. Både mål och vision är en del av det som kallas styrmodell, det vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras.