Skip to main content

Årstadskolan avvecklas efter beslut av kommunfullmäktige

31 oktober 2023

31 oktober beslutade kommunfullmäktige att Årstadskolan ska avvecklas. Till vårterminen börjar eleverna i stället på Söderskolan.

Elever som går på Årstadskolan eller bor i upptagningsområdet kommer i stället att tillhöra Söderskolans upptagningsområde. Det innebär att elever som går i förskoleklass och årskurs 1–3 på Årstadsskolan börjar på Söderskolan med start vårterminen 2024.

För få elever

Bakgrunden till är framför allt att Årstadskolan har så få elever, att de inte kan få en kvalitativ och likvärdig utbildning som följer skollagen krav. Idag går det 20 elever på skolan i årskurs F-3. I augusti 2023 var det bara två elever som började i förskoleklass. Enligt den aktuella befolkningsprognosen för Falkenbergs kommun ser elevantalet inte heller ut att förändras i någon större utsträckning de kommande åren.

– Ett beslut om avveckling av en skola är aldrig lätt att fatta och det väcker mycket känslor. Vi kan dock inte bortse från de krav skollagen ställer på verksamheten och jag är övertygad om att berörda elever kommer att få god utbildning på Söderskolan, säger Peter Dygården, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

Trygg övergång till Söderskolan

Nu tar arbetet vid med övergången till Söderskolan. Många av eleverna har redan i dag delar av sin undervisning där.

– Jag vet att alla som jobbar med övergången kommer att göra sitt yttersta för att den ska blir så bra som möjligt för eleverna, säger Peter Dygården.