Skip to main content

Årets pristagare för Falkenbergs kommuns arkitekturpris

23 april 2024

Kommunens arkitekturpris för nyproduktion går till Galtås 1:11 och arkitekturpriset för god byggnadsvård går till Greppered 1:16.

Arkitekturpris för nyproduktion och god byggnadsvård är ett hedersomnämnande som Bygglovsnämnden delar ut årligen sedan 2021. Priset är ett diplom och en unik plakett som de kan sätta på byggnaden eller vid anläggningen.

Det är kul att se att de båda pristagarna har ansträngt sig och tänkt till när de byggde nytt och renoverade sina hus, både ur ett arkitektoniskt perspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Malin Jarl, stadsarkitekt.

Galtås 1:11 får arkitekturpriset för nyproduktion

Bild på huset i Galtås

Det är ett helt nybyggt hus, men som ska likna det hus som tidigare stått där. Det nya huset har samma placering och samma proportioner som det tidigare huset hade.

I största möjliga mån har de återbrukat befintliga material som exempelvis balkar, golv och fönster och anpassat det moderna bostadshuset efter befintlig gårdsmiljö med stor omsorg även för de minsta detaljerna. Även om huset är helt nybyggt finns känslan av en gammal Halländsk gård kvar och som kommer kunna njutas av många generationer framöver.

Läs hela artikeln och motiveringen för Galtså 1:11

Greppered 1:16 får arkitekturpriset för god byggnadsvård

Bild på huset i Greppered

Gården med anor från 1600-talets mitt ligger inbäddad i grönska och består av tre byggnader, varav två idag är boningshus. Det ena huset köptes av nuvarande familjs släkt 1923. De har renoverat huset med tanken att i största möjliga mån återskapa hur orginalhuset såg ut.

Resultatet i sin helhet är en mycket fin och inbjudande gårdsmiljö där både nya och renoverade byggnader behållit såväl placering som proportioner och som berättar en historia om Halländsk byggnadstradition som är värd att bevara.

Läs hela artikeln och motiveringen för Greppered 1:16