Skip to main content

Ambitionshöjningar i ny viljeinriktning antagen av kommunfullmäktige

27 juni 2023

Nu har kommunfullmäktige beslutat om vision och mål fram till nästa mandatperiod – alltså en ny viljeinriktning. Ärendet återremitterades på kommunfullmäktige i april för att hitta en bred överenskommelse som fler partier kunde ställa sig bakom. Två månader senare har kommunfullmäktige tagit fram en viljeinriktning som en majoritet ställer sig bakom.  

– Nu har vi i Framtid Falkenberg arbetat fram ett förslag tillsammans med oppositionspartierna Moderaterna och centern. Det har varit ett givande och tagande men nu är vi eniga och det är viktigt för Falkenbergs framtid, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Sandra Johansson, oppositionsråd tycker det är bra att det finns tydliga formuleringar om att Falkenbergs kommun ska vara ett föredöme inom både hållbarhet och inom trygghetsarbetet.

– Viljeinriktningen är en kompromiss och vi har hittat varandra på ett bra sätt. Vi har fått in starkare formuleringar kring trygghet och att Falkenberg ska vara ett föredöme inom detta område. Det är en styrka att vi är många som står bakom viljeinriktningen, säger hon. 

Ambitionshöjningar och mål om trygghet nytt 

Falkenbergs kommun kommer fortsatt ha tre mål och en vision som lyder ”Vi växer för en hållbar framtid”, en vision som var likalydande i den tidigare viljeinriktningen.

Målen för mandatperioden är:

  • Utbildning och omsorg med hög kvalitet
  • Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet
  • Sveriges bästa näringsliv

– Att vi lyfter utbildning och omsorg i stället för att skriva välfärd är för att vi vill trycka på att det är de områdena som är avgörande – men många områden i kommunen är förutsättningar för dem på olika sätt. Hög kvalitet i stället för god kvalitet är för att vi vill bli bättre, vi ska vara bland de bästa 25 procent i Sverige, säger Per Svensson. 

Sandra Johansson vill gärna lyfta hur oron i omvärlden har påverkat deras ställningstaganden.  

–Trygghet är superviktigt. Det handlar både om trygghet för invånare i vardagen, och att vi gör vår del för att bygga upp civilförsvaret igen när det är krig i Europa, säger hon. 

Ambitionshöjningen kring näringslivet är också viktig tycker de båda. 

– Näringsliv och välfärd går hand i hand, säger Per Svensson. 

– Vi är väldigt bra på detta men vi tycker att det är ett rimligt mål att bli bäst i landet, Säger Sandra Johansson. 

Det här är en viljeinriktning 

Viljeinriktningen består av tre delar. Överst är visionen, alltså var kommunen vill nå. En vision ska vara svår att nå – den ska visa riktningen. För att nå dit finns tre mer konkreta mål, och varje mål är i sin tur förklarat så att det blir tydligt vad vi behöver arbeta med för att nå målen. Viljeinriktningen är ett dokument ska vara sig rätt så likt över tid, eftersom det är ett dokument som är ett stöd för framför allt långsiktigt arbete. 

Vad händer nu? 

Viljeinriktningen är ett dokument som ska användas på många nivåer. Det är till exempel en grund i arbetet med budgeten, så att resurserna fördelas på rätt sätt, men dokumentet är också en grund när chefer och medarbetare planerar och arbetar, för att veta vad som ska vara i fokus.