Skolskjuts - ansökan

Skolskjuts och resor

Nytt inför läsåret 2022/2023

Om eleven går på sin anvisningsskola och uppfyller avståndskriteriet som gäller för aktuell årskurs, behöver du inte göra en ansökan om skolskjuts. Falkenbergs kommun kommer planera elevens skolskjuts och delge dig planeringen via mejl innan skolstart. Vänligen kontrollera din skräppost regelbundet för att undvika att planeringen kommer dit.

Det är viktigt att kommunen har korrekta mejluppgifter till er föräldrar. Tryck på denna LÄNKlänk till annan webbplats för att uppdatera dina kontaktuppgifter i vårt skolskjutssystem. Saknar du bank-id, vänligen vänd dig till Kontaktcenter för att få hjälp att uppdatera dina kontaktuppgifter.

För dig som startar tjänsten skolskjutsansökan, kommer beslut och eventuell planering att delges dig via det skapade ärendet. Om du gör en komplett ansökan om skolskjuts senast den 22 maj 2022, kommer du få ett beslut och planering av skolskjuts innan skolstart. Ansökningar som kommer in efter 22 maj 2022 handläggs löpande före och efter skolstart.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?
Elever i årskurs F-9 samt elever i gymnasiesärskola kan få kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Under förutsättning att eleven har rätt till skolskjuts till den av kommunen anvisade skola kan en elev vara berättigad till skolskjuts även till sin valda skola, om beviljandet inte innebär en merkostnad eller organisatoriska svårigheter för kommunen. En prövning görs i varje individuellt fall. Eleven har rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan, inte till och från fritidshem.

Följande avståndsregler gäller:
Skolår F—2: 2 km
Skolår 3—5: 3 km
Skolår 6—9: 4 km

Avståndsreglerna gäller även mellan hemmet och hållplatsen vid planeringen av skolskjutsen.

Ansökan och beslut
Om eleven har det avstånd som berättigar till skolskjuts mellan folkbokföringsadress och skola, planeras skolskjuts automatiskt utan att skriftlig ansökan kommer in. För att automatiskt få skolskjuts ska eleven gå på den av kommunen anvisade skolan.

Om rätten till skolskjuts ska prövas på grund av växelvis boende, trafikförhållanden, funktionsnedsättning, egenvald skola eller andra omständigheter, behövs en skriftlig ansökan. Vårdnadshavare ansöker med e-legitimation i kommunens självservice.

Ett skriftligt, överklagbart beslut fattas i ditt ärende. Om ditt barn beviljas skolskjuts, lämnas informationen du lämnat till kommunen via din ansökan samt beslutet till Hallandstrafiken för planering av ditt barns resor.

Elev med växelvis boende
När en elev bor växelvis på två adresser och båda adresserna ligger inom kommunen, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. Detta under förutsättning att eleven bor lika mycket på de två adresserna.

Elev med funktionsnedsättning
Om eleven har en funktionsnedsättning som uttrycker sig i oförmåga att själv ansvara för sina skolresor, kan det finnas rätt till skolskjuts. Vårdnadshavaren ska i sin ansökan beskriva barnets funktionsnedsättning, varaktigheten samt hur den uttrycker sig och gör att barnet behöver skolskjuts. Som underlag för din ansökan ska vårdnadshavaren även skicka in ett utlåtande som styrker barnets funktionsnedsättning samt beskriver barnets begränsningar till att själv ta sig till och från skolan. Underlaget kan utfärdas av skolan eller habiliteringen. För elever i grund- och gymnasiesärskola ska utlåtande från rektor utfärdas.

Handläggning
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Det kan ta upp till fyra veckor att handlägga skolsskjutsärenden. Inför nytt läsår tar handläggningen längre tid då vi får in de flesta ansökningarna.

Riktlinjer för Skolskjutslänk till annan webbplats

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15