Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen från anslagstavlan.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Revisionen §§ 1-5

  Sammanträdesdatum
  2019-01-17
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-17
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Kommunstyrelsen §§ 14-41

  Sammanträdesdatum
  2019-01-15
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-17
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-01-15.pdf
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 1-10

  Sammanträdesdatum
  2019-01-10
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-14
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-17
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
 • Socialnämndens socialutskott § 1-16

  Sammanträdesdatum
  2019-01-15
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-15
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Kommunstyrelsen § 13

  Sammanträdesdatum
  2019-01-15
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-15
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-01-15 § 13.pdf
 • Laga kraft - detaljplaner

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-01
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraft.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 1-8

  Sammanträdesdatum
  2019-01-08
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-10
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-11
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämnden §§ 1-11

  Sammanträdesdatum
  2019-01-08
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-10
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-11
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2019-01-08.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-8

  Sammanträdesdatum
  2019-01-10
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-10
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-11
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2019-01-10.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 1-11

  Sammanträdesdatum
  2019-01-10
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-10
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
  Anslag länk
  KFT 2019-01-10.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 1-12

  Sammanträdesdatum
  2019-01-08
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-09
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-01-08.pdf
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 90-101

  Sammanträdesdatum
  2018-12-14
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-04
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Granskningsremiss detaljplan - Långaveka 3:21 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-03
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-31
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss Långaveka 3-21 - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-24
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Ringvagen fordonsflytt.pdf
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-24
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Havsbadsallen fordonsflytt.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2018-12-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-12-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-21
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Kommunfullmäktige §§ 289-322

  Sammanträdesdatum
  2018-12-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-12-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-21
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2018-12-18.pdf
 • Granskningsremiss detaljplan - del av Gödastorp 3:13

  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-15
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Kommunstyrelsen arbetsgivarutskott §§ 55-62

  Sammanträdesdatum
  2018-12-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-12-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-17
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  ARGUS 2018-12-13.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 339-372

  Sammanträdesdatum
  2018-12-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-12-07
  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2018-12-04.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 348-379

  Sammanträdesdatum
  2018-11-22
  Datum protokollet är justerat
  2018-11-27
  Datum för anslags uppsättande
  2018-11-27
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämden §§91-100

  Sammanträdesdatum
  2018-11-14
  Datum protokollet är justerat
  2018-11-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-11-21
  Datum för anslags nedtagande
  2018-11-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Bygglovnämnden §§ 308-347

  Sammanträdesdatum
  2018-10-25
  Datum protokollet är justerat
  2018-11-01
  Datum för anslags uppsättande
  2018-11-01
  Datum för anslags nedtagande
  2018-11-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Granskningsremiss detaljplan - Kv Krispeln m fl - plan 2

  Datum för anslags uppsättande
  2018-10-23
  Datum för anslags nedtagande
  2018-11-20
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2018-10-10
  Datum protokollet är justerat
  2018-10-15
  Datum för anslags uppsättande
  2018-10-16
  Datum för anslags nedtagande
  2018-11-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 62-67

  Sammanträdesdatum
  2018-09-12
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Socialnämnden §§ 135-143,145-162

  Sammanträdesdatum
  2018-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-20
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • SN 2018-06-13 § 144

  Sammanträdesdatum
  2018-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-13
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-13
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott §§ 21-34

  Sammanträdesdatum
  2018-05-31
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anton Helgman
 • Tekniska nämndens arbetsutskott § 65

  Sammanträdesdatum
  2018-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Integrationsberedningen §§ 16-20

  Sammanträdesdatum
  2018-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 89-104

  Sammanträdesdatum
  2018-05-30
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-01
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Servicenämnden §§ 31-40

  Sammanträdesdatum
  2018-05-31
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-31
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-01
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
 • SN 2018-05-23 §§ 111-115, 118-121, 123-134

  Sammanträdesdatum
  2018-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-28
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-28
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämnden §§ 116-117, 122

  Sammanträdesdatum
  2018-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-23
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-23
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Beslut om eldningsförbud i Falkenbergs kommun

  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-22
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Beslut om eldningsförbud i Falkenbergs kommun.pdf
 • Socialnämnden §§ 75-88

  Sammanträdesdatum
  2018-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-15
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-16
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 34-43

  Sammanträdesdatum
  2018-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-11
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-11
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Granskningsremiss detaljplan - Kv Leken 1 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-09
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-06
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Tekniska nämnden §§ 33-51

  Sammanträdesdatum
  2018-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-27
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-27
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt