Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämndens socialutskott §§ 339-353

  Sammanträdesdatum
  2019-07-16
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-16
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-16
  Datum för anslags nedtagande
  2019-08-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Samordningsförbundet i Halland 190628

  Sammanträdesdatum
  2019-06-28
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-15
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-08-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Samordningsförbundet i Halland 190613

  Sammanträdesdatum
  2019-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-08
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-08-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Bygglovsnämnden §§ 154-179

  Sammanträdesdatum
  2019-06-27
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-04
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-04
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2019-06-27.pdf
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 18-19

  Sammanträdesdatum
  2019-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-07
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-03
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Protokoll PU 190604.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 316-338

  Sammanträdesdatum
  2019-07-02
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-02
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-24
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Kungörelse fordonsflytt Mellangårdsvägen.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203

  Sammanträdesdatum
  2019-07-02
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-02
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-07-02.pdf
 • Revisionen §§ 9-12

  Sammanträdesdatum
  2019-06-27
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 38-51

  Sammanträdesdatum
  2019-06-14
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunfullmäktige §§ 129-161

  Sammanträdesdatum
  2019-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-06-25.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 190-202

  Sammanträdesdatum
  2019-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-01
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-06-25 §§ 190-202.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 78-94

  Sammanträdesdatum
  2019-06-20
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2019-06-20.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 99-121 2019-06-20

  Sammanträdesdatum
  2019-06-20
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2019-06-20.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 114-128

  Sammanträdesdatum
  2019-06-17
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  2019-06-17.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 187-189

  Sammanträdesdatum
  2019-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  AU 2019-06-25 § 187-189.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 215-217

  Sammanträdesdatum
  2019-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KS 2019-06-25.pdf
 • MHN 2019-06-12 §§ 55-61

  Sammanträdesdatum
  2019-06-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-17
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-06-12.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 131-153

  Sammanträdesdatum
  2019-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-29
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-05-23.pdf
 • del av Gödastorp 3:13 m fl - detaljplan laga kraft

  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-18
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraftannons.pdf
 • Bygglovsnämnden § 130

  Sammanträdesdatum
  2019-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-23
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Bygglovsnämnden §§ 89-129

  Sammanträdesdatum
  2019-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-30
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-30
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019_04_25.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 37-44

  Sammanträdesdatum
  2019-03-28
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-03
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-05
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2019-03-28.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 56-88

  Sammanträdesdatum
  2019-03-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-03-21.pdf
 • Samrådsremiss detaljplan - Rönnhagen 5 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-23
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Kungörelse och samrådsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 15-33

  Sammanträdesdatum
  2019-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Samrådsremiss detaljplan - Hjortsberg 3:32

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-08
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - standardförfarande (PBL 2014 900).docx
 • Bygglovnämnden §§ 27-55

  Sammanträdesdatum
  2019-02-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-26
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-02-21.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 9-14

  Sammanträdesdatum
  2019-02-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-02-12.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 1-26

  Sammanträdesdatum
  2019-01-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-31
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-31
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2019-01-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-22
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Laga kraft - detaljplaner

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-01
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraft.pdf
 • Granskningsremiss detaljplan - del av Gödastorp 3:13

  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-15
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt