Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Överförmyndarnämnden §§ 132-147

  Sammanträdesdatum
  2020-09-14
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-16
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-18
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  ÖFM 2020-09-14.2.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 222-264

  Sammanträdesdatum
  2020-09-15
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-17
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-18
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2020-09-15.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 69-78

  Sammanträdesdatum
  2020-09-09
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-15
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-16
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2020-09-09.pdf
 • Kultur-, fritids- & tekniknämndens au §§ 88-98

  Sammanträdesdatum
  2020-09-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-15
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-16
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Överförmyndarnämnden § 136

  Sammanträdesdatum
  2020-09-14
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFM 2020-09-14.pdf
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolformer 2020-09-10 §§ 27-37

  Sammanträdesdatum
  2020-09-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-13
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 91-99

  Sammanträdesdatum
  2020-09-08
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 221-237

  Sammanträdesdatum
  2020-09-08
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-10
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-11
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-09-08.pdf
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2020-09-10, §§ 63-68

  Sammanträdesdatum
  2020-09-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-10
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-10
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 48-56

  Sammanträdesdatum
  2020-09-09
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-09
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-10
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträdesdatum
  2020-08-21
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-08
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-09
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott §§ 21-24

  Sammanträdesdatum
  2020-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-08
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-09
  Datum för anslags nedtagande
  2020-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  NAMU 2020-08-27.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 479-488

  Sammanträdesdatum
  2020-09-08
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-08
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-08
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 29-38

  Sammanträdesdatum
  2020-09-03
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-07
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-08
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  PU 2020-09-03.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 213-220

  Sammanträdesdatum
  2020-09-01
  Datum protokollet är justerat
  2020-09-02
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-04
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-09-01.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 263-299

  Sammanträdesdatum
  2020-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-31
  Datum för anslags uppsättande
  2020-09-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2020-08-27.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden 2020-08-27 §§ 108-120

  Sammanträdesdatum
  2020-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-30
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-31
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2020-08-27 §§ 108-120.pdf
 • Kommunfullmäktige §§ 120-137

  Sammanträdesdatum
  2020-08-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-28
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-08-25.pdf
 • Servicenämnden 2020-08-27 §§ 74-82

  Sammanträdesdatum
  2020-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-27
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Servicenämnden 2020-08-27 §§ 74-82
 • Överförmyndarnämnden §§ 114-131

  Sammanträdesdatum
  2020-08-24
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-26
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-27
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 204-212

  Sammanträdesdatum
  2020-08-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-26
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-27
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-08-25.pdf
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 41-47

  Sammanträdesdatum
  2020-08-19
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-24
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-25
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  HU 2020-08-19.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 192-203

  Sammanträdesdatum
  2020-08-18
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-18
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-19
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  AU 2020-08-18.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 198-221

  Sammanträdesdatum
  2020-08-11
  Datum protokollet är justerat
  2020-08-11
  Datum för anslags uppsättande
  2020-08-12
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KS 2020-08-11.pdf
 • Samrådsremiss 2/7 - 2/9 - Ullared 2:2 m fl - detaljplan motell m.m

  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-02
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss 2019 - utökat förfarande (PBL2014 900).pdf
 • Öppettider överförmyndarförvaltningen

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-04
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Öppettider ÖFM.pdf

Kontakt