Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§1-16

  Sammanträdesdatum
  2021-01-14
  Datum protokollet är justerat
  2021-01-19
  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-20
  Datum för anslags nedtagande
  2021-02-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2021-01-14 §§ 1-6

  Sammanträdesdatum
  2021-01-14
  Datum protokollet är justerat
  2021-01-18
  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-18
  Datum för anslags nedtagande
  2021-02-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunfullmäktige 2021-01-26

  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-18
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-27
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2021-01-26.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 1-7

  Sammanträdesdatum
  2021-01-12
  Datum protokollet är justerat
  2021-01-15
  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-18
  Datum för anslags nedtagande
  2021-02-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsen §§ 1-25

  Sammanträdesdatum
  2021-01-12
  Datum protokollet är justerat
  2021-01-13
  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2021-02-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2021-01-12.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 3-12

  Sammanträdesdatum
  2021-01-12
  Datum protokollet är justerat
  2021-01-12
  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-12
  Datum för anslags nedtagande
  2021-02-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämndens socialutskott §§ 1-2

  Sammanträdesdatum
  2021-01-05
  Datum protokollet är justerat
  2021-01-05
  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-05
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Överförmyndarnämndens öppettider 2021

  Datum för anslags uppsättande
  2021-01-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Öppettider ÖFM.pdf
 • Samordningsförbundet i Halland 2020-11-27

  Sammanträdesdatum
  2020-11-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-12-22
  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-28
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 342-359

  Sammanträdesdatum
  2020-12-22
  Datum protokollet är justerat
  2020-12-23
  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-28
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  AU 2020-12-22.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 185-206

  Sammanträdesdatum
  2020-12-14
  Datum protokollet är justerat
  2020-12-17
  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-22
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  ÖFM 201214.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 404-440

  Sammanträdesdatum
  2020-12-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-12-15
  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-15
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2020-12-10.pdf
 • Kommunfullmäktige 2020-12-22

  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-14
  Datum för anslags nedtagande
  2020-12-23
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-12-22.pdf
 • Bygglovsnämnden § 403

  Sammanträdesdatum
  2020-12-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-12-10
  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-10
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2020-12-10 § 403.pdf
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 57-71

  Sammanträdesdatum
  2020-11-20
  Datum protokollet är justerat
  2020-12-02
  Datum för anslags uppsättande
  2020-12-03
  Datum för anslags nedtagande
  2020-12-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunfullmäktige §§ 195-209

  Sammanträdesdatum
  2020-11-24
  Datum protokollet är justerat
  2020-11-26
  Datum för anslags uppsättande
  2020-11-27
  Datum för anslags nedtagande
  2020-12-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-11-24.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 161-184

  Sammanträdesdatum
  2020-11-16
  Datum protokollet är justerat
  2020-11-19
  Datum för anslags uppsättande
  2020-11-25
  Datum för anslags nedtagande
  2020-12-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFM 2020-11-16.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 362 - 402

  Sammanträdesdatum
  2020-11-19
  Datum protokollet är justerat
  2020-11-24
  Datum för anslags uppsättande
  2020-11-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-12-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2020-11-19.pdf
 • Kommunfullmäktige 2020-11-24

  Datum för anslags uppsättande
  2020-11-16
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-25
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-11-24.pdf
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 43-56

  Sammanträdesdatum
  2020-10-23
  Datum protokollet är justerat
  2020-11-03
  Datum för anslags uppsättande
  2020-11-04
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Patientnämnden Halland §§ 42-53

  Sammanträdesdatum
  2020-10-21
  Datum protokollet är justerat
  2020-11-03
  Datum för anslags uppsättande
  2020-11-04
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunfullmäktige §§ 168-194

  Sammanträdesdatum
  2020-10-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-10-29
  Datum för anslags uppsättande
  2020-10-30
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-10-27.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 329 - 361

  Sammanträdesdatum
  2020-10-22
  Datum protokollet är justerat
  2020-10-29
  Datum för anslags uppsättande
  2020-10-29
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2020-10-22.pdf
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 39-45

  Sammanträdesdatum
  2020-10-22
  Datum protokollet är justerat
  2020-10-27
  Datum för anslags uppsättande
  2020-10-28
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  PU 2020-10-22.pdf
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 31-42

  Sammanträdesdatum
  2020-09-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-10-09
  Datum för anslags uppsättande
  2020-10-12
  Datum för anslags nedtagande
  2020-11-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Öppettider överförmyndarförvaltningen

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-04
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Öppettider ÖFM.pdf

Kontakt