Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Servicenämnden 2021-10-21 §§ 69-83

  Sammanträdesdatum
  2021-10-21
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-25
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-26
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Servicenämnden §§ 69-83
 • Bygglovsnämnden §§ 364 - 409

  Sammanträdesdatum
  2021-10-21
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-26
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-26
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2021-10-21.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 150-163

  Sammanträdesdatum
  2021-10-21
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-25
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-26
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2021-10-21.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-21 §§ 101-112

  Sammanträdesdatum
  2021-10-21
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-25
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-25
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-21.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-19 § 69

  Sammanträdesdatum
  2021-10-19
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-22
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-22
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämnden 2021-10-19 §§ 140-143, 145-153

  Sammanträdesdatum
  2021-10-19
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-22
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-22
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2021-10-19 §§ 140-143, 145-153.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 251-257

  Sammanträdesdatum
  2021-10-19
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-20
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-21
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2021-10-19.pdf
 • Samordningsförbundet i Halland 2021-10-15

  Sammanträdesdatum
  2021-10-15
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-19
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-20
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Samordningsförbundet i Halland 2021-10-08

  Sammanträdesdatum
  2021-10-08
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-12
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-20
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 100-119

  Sammanträdesdatum
  2021-10-13
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-19
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-20
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2021-10-13.pdf
 • Socialnämnden 2021-10-19 §§ 144, 154

  Sammanträdesdatum
  2021-10-19
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-19
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-19
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2021-10-19 §§ 144 ,154.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 436-470

  Sammanträdesdatum
  2021-10-19
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-19
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-19
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunfullmäktige 2021-10-26

  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-18
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-27
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2021-10-26.pdf
 • Fordonsflytt Mellangårdsvägen

  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-14
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-05
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Fordonsflytt Mellangårdsvägen.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 230-262

  Sammanträdesdatum
  2021-10-12
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-13
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-14
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2021-10-12.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§ 116-124

  Sammanträdesdatum
  2021-10-07
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-12
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-13
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Detaljplan del av Tröinge 15:1 m fl - underrättelse om granskningsremiss 13-27 oktober

  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-12
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-27
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Granskningremiss - standardförfarande.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 61-68

  Sammanträdesdatum
  2021-10-05
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-11
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-11
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för gymnasieskolan och frivilliga skolformer 2021-10-07, §§ 26-32

  Sammanträdesdatum
  2021-10-07
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-07
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-08
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för förskola, grundskola och fritidshem 2021-10-07, §§ 51-58

  Sammanträdesdatum
  2021-10-07
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-07
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-08
  Datum för anslags nedtagande
  2021-11-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 228-250

  Sammanträdesdatum
  2021-10-05
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-06
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-07
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2021-10-05.pdf
 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 47-59

  Sammanträdesdatum
  2021-09-24
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-05
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-06
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 37-40

  Sammanträdesdatum
  2021-09-29
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-05
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-06
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  HU 2021-09-29.pdf
 • Patientnämnden Halland §§ 34-36

  Sammanträdesdatum
  2021-09-08
  Datum protokollet är justerat
  2021-10-01
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-04
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunfullmäktige §§ 159-182

  Sammanträdesdatum
  2021-09-28
  Datum protokollet är justerat
  2021-09-30
  Datum för anslags uppsättande
  2021-10-01
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2021-09-28.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 335-363

  Sammanträdesdatum
  2021-09-23
  Datum protokollet är justerat
  2021-09-28
  Datum för anslags uppsättande
  2021-09-28
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2021-09-23.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 143-155

  Sammanträdesdatum
  2021-09-13
  Datum protokollet är justerat
  2021-09-16
  Datum för anslags uppsättande
  2021-09-23
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFM 2021-09-13.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 203-229

  Sammanträdesdatum
  2021-09-14
  Datum protokollet är justerat
  2021-09-15
  Datum för anslags uppsättande
  2021-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2021-10-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2021-09-14.pdf

Kontakt