Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen från anslagstavlan.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämndens socialutskott §§ 498-530

  Sammanträdesdatum
  2018-09-25
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-25
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-25
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Socialnämnden 2018-09-19 §§ 186-189, 191-202

  Sammanträdesdatum
  2018-09-19
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-21
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-24
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2018-09-19 §§ 186-189, 191-201.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 160-171

  Sammanträdesdatum
  2018-09-17
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-21
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  2018-09-17.pdf
 • Kultur- och fritidsnämnden §§ 72-84

  Sammanträdesdatum
  2018-09-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-21
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
  Anslag länk
  Protokoll KFN 2018-09-18.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 129-139

  Sammanträdesdatum
  2018-09-19
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-21
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2018-09-19.pdf
 • Socialnämnden 2018-09-19 § 190

  Sammanträdesdatum
  2018-09-19
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-19
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-19
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2018-09-19 § 190.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 116-120

  Sammanträdesdatum
  2018-09-05
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-12
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-12
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 274-278

  Sammanträdesdatum
  2018-09-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-18
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-19
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2018-09-18.pdf
 • Patientnämnden Halland §§ 40-54

  Sammanträdesdatum
  2018-09-06
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-13
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 62-67

  Sammanträdesdatum
  2018-09-12
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Kommunstyrelsen §§ 228-277

  Sammanträdesdatum
  2018-09-11
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KS 2018-09-11.pdf
 • Kommunfullmäktige 2018-09-25

  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-09-26
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2018-09-25.pdf
 • Valnämnd §§ 33-36 

  Sammanträdesdatum
  2018-09-12
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Trafiknämnden §§ 18-28

  Sammanträdesdatum
  2018-09-12
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Tekniska nämndens arbetsutskott §§ 106-119

  Sammanträdesdatum
  2018-09-12
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Socialnämndens socialutskott §§ 455-487

  Sammanträdesdatum
  2018-09-11
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-11
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-11
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott §§ 35-46

  Sammanträdesdatum
  2018-08-30
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-06
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-07
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
  Anslag länk
  2018-08-30.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 252-273

  Sammanträdesdatum
  2018-09-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-05
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-06
  Datum för anslags nedtagande
  2018-09-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2018-09-04.pdf
 • Överförmyndarnämnd §§ 147-159

  Sammanträdesdatum
  2018-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2018-08-31
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-09-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  2018-08-27.pdf
 • Kungörelse och samrådsremiss - del av Gödastorp 3:13

  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-10-03
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Kungörelse och samrådsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Kultur- och fritidsnämnden §§ 61 - 71

  Sammanträdesdatum
  2018-08-30
  Datum protokollet är justerat
  2018-09-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-09-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
  Anslag länk
  Protokoll KFN 2018-08-30.pdf
 • Överförmyndarnämnd § 151

  Sammanträdesdatum
  2018-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2018-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2018-09-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-09-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  2018-08-27 § 151.pdf
 • Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018

  Datum för anslags uppsättande
  2018-08-31
  Datum för anslags nedtagande
  2018-09-29
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Slutlig rösträkning efter valen den 9 sept 2018.pdf
 • Socialnämnden §§ 135-143,145-162

  Sammanträdesdatum
  2018-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-20
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • SN 2018-06-13 § 144

  Sammanträdesdatum
  2018-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-13
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-13
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott §§ 21-34

  Sammanträdesdatum
  2018-05-31
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anton Helgman
 • Tekniska nämndens arbetsutskott § 65

  Sammanträdesdatum
  2018-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Integrationsberedningen §§ 16-20

  Sammanträdesdatum
  2018-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 89-104

  Sammanträdesdatum
  2018-05-30
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-01
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Servicenämnden §§ 31-40

  Sammanträdesdatum
  2018-05-31
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-31
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-01
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
 • SN 2018-05-23 §§ 111-115, 118-121, 123-134

  Sammanträdesdatum
  2018-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-28
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-28
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämnden §§ 116-117, 122

  Sammanträdesdatum
  2018-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-23
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-23
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Beslut om eldningsförbud i Falkenbergs kommun

  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-22
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Beslut om eldningsförbud i Falkenbergs kommun.pdf
 • Socialnämnden §§ 75-88

  Sammanträdesdatum
  2018-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-15
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-16
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 34-43

  Sammanträdesdatum
  2018-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-11
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-11
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Granskningsremiss detaljplan - Kv Leken 1 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-09
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-06
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Tekniska nämnden §§ 33-51

  Sammanträdesdatum
  2018-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-27
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-27
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter