Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Barn- och utbildningsnämnden §§117-121

  Sammanträdesdatum
  2019-09-13
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-18
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 242-249

  Sammanträdesdatum
  2019-09-17
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-17
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-09-17.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-12 §§ 69-74

  Sammanträdesdatum
  2019-09-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-17
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-17
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Kommunfullmäktige 2019-09-24

  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-16
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-25
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-09-24.pdf
 • Socialnämnden 2019-09-13 §§ 173-174

  Sammanträdesdatum
  2019-09-13
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-13
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2019-09-13 §§ 173-174.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden § 146

  Sammanträdesdatum
  2019-09-13
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-13
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2019-09-13.pdf
 • Servicenämnden §§ 67-69

  Sammanträdesdatum
  2019-09-13
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-13
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  SVN 2019-09-13.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 234-272

  Sammanträdesdatum
  2019-09-10
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-12
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-09-10.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum
  2019-09-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-11
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Socialnämndens socialutskott §§ 444-470

  Sammanträdesdatum
  2019-09-10
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-10
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Laga kraft detaljplan Repslagaren 22 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-01
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraft bevis maskad - Svea HR P 8910-19 Slutligt beslut 2019-09-09_Bortredigerad.pdf

  Den som lider skada på grund av detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt bestämmelserna i 14 kap Plan- och bygglagen. Talan om det måste väckas hos fastighetsdomstolen inom två år räknat från det datum beslutet vann laga kraft. Om skadan inte rimligen kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 79-88

  Sammanträdesdatum
  2019-09-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-09
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • PU 190903 §§ 36

  Sammanträdesdatum
  2019-09-03
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-03
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-09
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Kommunsstyrelsens personalutskott 190903 §§36.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 442-443

  Sammanträdesdatum
  2019-09-09
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-09
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-09
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 115-116

  Sammanträdesdatum
  2019-09-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-06
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-09
  Datum för anslags nedtagande
  2019-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2019-09-05.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum
  2019-09-03
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-06
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-06
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Överförmyndarnämnden §§ 153-155

  Sammanträdesdatum
  2019-09-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-05
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-06
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Överförmyndarnämnden §§ 129-152

  Sammanträdesdatum
  2019-08-26
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-05
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-06
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Kulturutskottet §§ 23-26

  Sammanträdesdatum
  2019-09-02
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-05
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-05
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 225-241

  Sammanträdesdatum
  2019-09-03
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-04
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-05
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-09-03.pdf
 • PU 190903 §§36

  Sammanträdesdatum
  2019-09-03
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-03
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-03
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
 • Bygglovsnämnden §§ 180 - 203

  Sammanträdesdatum
  2019-08-29
  Datum protokollet är justerat
  2019-09-03
  Datum för anslags uppsättande
  2019-09-03
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-08-29.pdf
 • Kommunfullmäktige §§ 162-182

  Sammanträdesdatum
  2019-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-30
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-08-27.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§127-145

  Sammanträdesdatum
  2019-08-22
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
  Anslag länk
  KFTN 2019-08-22.pdf
 • Kommunstyrelsens personalutskott 190822 §30-35

  Sammanträdesdatum
  2019-08-22
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  PU 190822 §§30-35
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 215-224

  Sammanträdesdatum
  2019-08-27
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-08-27.pdf
 • KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott §§ 29-37

  Sammanträdesdatum
  2019-08-22
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-27
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  NAMU 2019-08-22.pdf
 • Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter § 23

  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-27
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-20
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter 23.pdf
 • Servicenämnden §§ 56-66

  Sammanträdesdatum
  2019-08-22
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-23
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  Servicenämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-08-21 §§ 62-68

  Sammanträdesdatum
  2019-08-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-08-21
  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-22
  Datum för anslags nedtagande
  2019-09-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-08-21.pdf
 • Detaljplan Ullared 1:21 m fl - Laga kraft

  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-08-28
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Prövningstillstånd medges ej från MMÖD Lagakraftbevis.pdf
 • Detaljplan Långaveka 3:21 m fl - Laga kraft

  Datum för anslags uppsättande
  2019-08-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-08-28
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraftbevis Långaveka 3-21 mfl.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 154-179

  Sammanträdesdatum
  2019-06-27
  Datum protokollet är justerat
  2019-07-04
  Datum för anslags uppsättande
  2019-07-04
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2019-06-27.pdf
 • MHN 2019-06-12 §§ 55-61

  Sammanträdesdatum
  2019-06-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-06-17
  Datum för anslags uppsättande
  2019-06-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-07-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-06-12.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 131-153

  Sammanträdesdatum
  2019-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-29
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-05-23.pdf
 • del av Gödastorp 3:13 m fl - detaljplan laga kraft

  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-18
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraftannons.pdf
 • Bygglovsnämnden § 130

  Sammanträdesdatum
  2019-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-23
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Bygglovsnämnden §§ 89-129

  Sammanträdesdatum
  2019-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-30
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-30
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019_04_25.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 37-44

  Sammanträdesdatum
  2019-03-28
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-03
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-05
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2019-03-28.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 56-88

  Sammanträdesdatum
  2019-03-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-03-21.pdf
 • Samrådsremiss detaljplan - Rönnhagen 5 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-23
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Kungörelse och samrådsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 15-33

  Sammanträdesdatum
  2019-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Samrådsremiss detaljplan - Hjortsberg 3:32

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-08
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - standardförfarande (PBL 2014 900).docx
 • Bygglovnämnden §§ 27-55

  Sammanträdesdatum
  2019-02-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-26
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-02-21.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 9-14

  Sammanträdesdatum
  2019-02-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-02-12.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 1-26

  Sammanträdesdatum
  2019-01-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-31
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-31
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2019-01-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-22
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Laga kraft - detaljplaner

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-01
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraft.pdf
 • Granskningsremiss detaljplan - del av Gödastorp 3:13

  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-15
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt