Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämndens socialutskott §§ 313-335

  Sammanträdesdatum
  2021-07-27
  Datum protokollet är justerat
  2021-07-27
  Datum för anslags uppsättande
  2021-07-27
  Datum för anslags nedtagande
  2021-08-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Samordningsförbundet i Halland 2021-06-17

  Sammanträdesdatum
  2021-06-17
  Datum protokollet är justerat
  2021-07-19
  Datum för anslags uppsättande
  2021-07-22
  Datum för anslags nedtagande
  2021-08-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Socialnämndens socialutskott §§ 293-312

  Sammanträdesdatum
  2021-07-13
  Datum protokollet är justerat
  2021-07-13
  Datum för anslags uppsättande
  2021-07-13
  Datum för anslags nedtagande
  2021-08-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunfullmäktige §§ 125-140

  Sammanträdesdatum
  2021-07-29
  Datum protokollet är justerat
  2021-07-01
  Datum för anslags uppsättande
  2021-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2021-07-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2021-06-29.pdf
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 27-30

  Sammanträdesdatum
  2021-06-23
  Datum protokollet är justerat
  2021-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2021-06-29
  Datum för anslags nedtagande
  2021-07-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  HU 2021-06-23.pdf
 • Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2021-06-21

  Sammanträdesdatum
  2021-06-21
  Datum protokollet är justerat
  2021-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2021-06-29
  Datum för anslags nedtagande
  2021-07-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  NAMU 2021-06-21.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 228 - 270

  Sammanträdesdatum
  2021-06-17
  Datum protokollet är justerat
  2021-06-21
  Datum för anslags uppsättande
  2021-06-21
  Datum för anslags nedtagande
  2021-07-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2021-06-17.pdf
 • Kommunfullmäktige §§ 108-124

  Sammanträdesdatum
  2021-05-25
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-27
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-28
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2021-05-25.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 85-99

  Sammanträdesdatum
  2021-05-17
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-20
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-24
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFM 2021-05-17.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 190-227

  Sammanträdesdatum
  2021-05-20
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-24
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-24
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  Bygglovsnämnden
 • Samordningsförbundet i Halland 2021-05-07

  Sammanträdesdatum
  2021-05-07
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-11
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-21
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson

Kontakt