Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-17
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-08
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Kungörelse fordonsflytt Laxbutiken.pdf
 • Kungörelse slutlig rösträkning

  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-16
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-03
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
  Anslag länk
  Kungörelse - slutlig röstsammanräkning EU-val 2019.doc
 • Kommunstyrelsen §§ 136-173

  Sammanträdesdatum
  2019-05-14
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-14
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-05-14.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 47-54

  Sammanträdesdatum
  2019-05-10
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-13
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 38-50

  Sammanträdesdatum
  2019-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-09
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-10
  Datum för anslags nedtagande
  2019-06-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
 • Socialnämnens arbetsutskott §§ 40-49

  Sammanträdesdatum
  2019-05-07
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-09
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-09
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-31
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 26-37

  Sammanträdesdatum
  2019-04-26
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-08
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-09
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-31
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 130-147

  Sammanträdesdatum
  2019-05-07
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-08
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-09
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-31
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  AU 2019-05-07.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott §§ 35-42

  Sammanträdesdatum
  2019-05-02
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-07
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
 • Socialnämndens socialutskott §§ 179-206

  Sammanträdesdatum
  2019-05-07
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-07
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Överförmyndarnämnden §§ 58-95

  Sammanträdesdatum
  2019-04-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-30
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-06
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  2019-04-24.pdf
 • Valnämnden §§ 9-15

  Sammanträdesdatum
  2019-05-02
  Datum protokollet är justerat
  2019-05-02
  Datum för anslags uppsättande
  2019-05-03
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Bygglovsnämnden §§ 89-129

  Sammanträdesdatum
  2019-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-30
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-30
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019_04_25.pdf
 • KS näringslivs- och arbetsmarknadsutskott §§ 11-18

  Sammanträdesdatum
  2019-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-30
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
  Anslag länk
  NAMU 2019-04-25.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 63-83

  Sammanträdesdatum
  2019-04-18
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-29
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2019-04-18 1.pdf
 • Servicenämnden §§ 32-39

  Sammanträdesdatum
  2019-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  SVN 2019-04-25.pdf
 • Kommunfullmäktige §§ 77-100

  Sammanträdesdatum
  2019-04-23
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-05-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-04-23.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 37-44

  Sammanträdesdatum
  2019-03-28
  Datum protokollet är justerat
  2019-04-03
  Datum för anslags uppsättande
  2019-04-05
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2019-03-28.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 56-88

  Sammanträdesdatum
  2019-03-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-28
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-03-21.pdf
 • Samrådsremiss detaljplan - Rönnhagen 5 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-23
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Kungörelse och samrådsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 15-33

  Sammanträdesdatum
  2019-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Samrådsremiss detaljplan - Hjortsberg 3:32

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-08
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - standardförfarande (PBL 2014 900).docx
 • Bygglovnämnden §§ 27-55

  Sammanträdesdatum
  2019-02-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-26
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-02-21.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 9-14

  Sammanträdesdatum
  2019-02-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-02-12.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 1-26

  Sammanträdesdatum
  2019-01-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-31
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-31
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2019-01-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-22
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Laga kraft - detaljplaner

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-01
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraft.pdf
 • Granskningsremiss detaljplan - del av Gödastorp 3:13

  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-15
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt