Skärpt eldningsförbud i hela kommunen och bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda utomhus. Bevattningsförbudet innebär att det i delar av kommunen är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att vattna med vattenslang eller vattenspridare, använda högtryckstvätt eller fylla pooler och badtunnor. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen från anslagstavlan.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Beslut om totalt eldningsförbud

  Datum för anslags uppsättande
  2018-07-20
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Beslut om totalt eldningsförbud.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 376-392

  Sammanträdesdatum
  2018-07-17
  Datum protokollet är justerat
  2018-07-17
  Datum för anslags uppsättande
  2018-07-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-08-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträdesdatum
  2018-06-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-07-12
  Datum för anslags uppsättande
  2018-07-13
  Datum för anslags nedtagande
  2018-08-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Socialnämndens socialutskott §§ 342-373

  Sammanträdesdatum
  2018-07-02
  Datum protokollet är justerat
  2018-07-02
  Datum för anslags uppsättande
  2018-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Valnämnden §§ 12-32

  Sammanträdesdatum
  2018-06-28
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-29
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunfullmäktige §§ 143-172

  Sammanträdesdatum
  2018-06-26
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-29
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 200-216

  Sammanträdesdatum
  2018-06-26
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-28
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-29
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Samrådsremiss del av Morup 23:1 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-28
  Datum för anslags nedtagande
  2018-08-31
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Kungörelse och samrådsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Socialnämnden §§ 135-143,145-162

  Sammanträdesdatum
  2018-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-20
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • SN 2018-06-13 § 144

  Sammanträdesdatum
  2018-06-13
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-13
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-13
  Datum för anslags nedtagande
  2018-07-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott §§ 21-34

  Sammanträdesdatum
  2018-05-31
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anton Helgman
 • Tekniska nämndens arbetsutskott § 65

  Sammanträdesdatum
  2018-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Integrationsberedningen §§ 16-20

  Sammanträdesdatum
  2018-06-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 89-104

  Sammanträdesdatum
  2018-05-30
  Datum protokollet är justerat
  2018-06-01
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Servicenämnden §§ 31-40

  Sammanträdesdatum
  2018-05-31
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-31
  Datum för anslags uppsättande
  2018-06-01
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
 • SN 2018-05-23 §§ 111-115, 118-121, 123-134

  Sammanträdesdatum
  2018-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-28
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-28
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämnden §§ 116-117, 122

  Sammanträdesdatum
  2018-05-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-23
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-23
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Beslut om eldningsförbud i Falkenbergs kommun

  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-22
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Beslut om eldningsförbud i Falkenbergs kommun.pdf
 • Socialnämnden §§ 75-88

  Sammanträdesdatum
  2018-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-15
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-16
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 34-43

  Sammanträdesdatum
  2018-05-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-05-11
  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-11
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Granskningsremiss detaljplan - Kv Leken 1 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2018-05-09
  Datum för anslags nedtagande
  2018-06-06
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Tekniska nämnden §§ 33-51

  Sammanträdesdatum
  2018-04-25
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-27
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-27
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter