Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Samrådsremiss 8/7 - 12/8 - Tröinge 10:3 m fl - ändring av detaljplan

  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-08
  Datum för anslags nedtagande
  2020-08-12
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss Tröinge 10-3 - utökat förfarande (PBL2014 900).pdf
 • Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträdesdatum
  2020-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-07-07
  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-08
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträdesdatum
  2020-06-12
  Datum protokollet är justerat
  2020-07-07
  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-08
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Kommunfullmäktige §§ 103-119

  Sammanträdesdatum
  2020-06-30
  Datum protokollet är justerat
  2020-07-02
  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-03
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KF 2020-06-30.pdf
 • Samrådsremiss 2/7 - 2/9 - Ullared 2:2 m fl - detaljplan motell m.m

  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-02
  Datum för anslags nedtagande
  2020-09-02
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss 2019 - utökat förfarande (PBL2014 900).pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 383-412

  Sammanträdesdatum
  2020-07-01
  Datum protokollet är justerat
  2020-07-01
  Datum för anslags uppsättande
  2020-07-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Bygglovsnämnden §§ 229-262

  Sammanträdesdatum
  2020-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-29
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-30
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2020-06-25.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 87-108

  Sammanträdesdatum
  2020-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-29
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-30
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2020-06-25.pdf
 • Patientnämnden §§ 16-26

  Sammanträdesdatum
  2020-06-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-26
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Kultur-, fritids & tekniknämnden § 86

  Sammanträdesdatum
  2020-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-25
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2020-06-25 § 86.pdf
 • Bygglovsnämnden 2020-06-25 § 228

  Sammanträdesdatum
  2020-06-25
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-25
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-25
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2020-06-25 228.pdf
 • Patientnämnden Halland §§ 27-29

  Sammanträdesdatum
  2020-06-24
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-24
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-16
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Flyttade fordon Holgersgatan.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 175-191

  Sammanträdesdatum
  2020-06-23
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-23
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-06-23.pdf
 • Barn- och utbildningnämnden 2020-06-17 §§ 95-107 

  Sammanträdesdatum
  2020-06-17
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-23
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-23
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2020-06-17 §§ 95-107.pdf
 • Överförmyndarnämnd §§ 100-113

  Sammanträdesdatum
  2020-06-15
  Datum protokollet är justerat
  2020-06-22
  Datum för anslags uppsättande
  2020-06-23
  Datum för anslags nedtagande
  2020-07-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFM 2020-06-15.pdf
 • Öppettider överförmyndarförvaltningen

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-04
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Öppettider ÖFM.pdf

Kontakt