Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämndens socialutskott § 188

  Sammanträdesdatum
  2021-05-14
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-14
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-14
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsen §§ 134-154

  Sammanträdesdatum
  2021-05-11
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-12
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-14
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2021-05-11.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§ 65-72

  Sammanträdesdatum
  2021-05-06
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-11
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-12
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 21-32

  Sammanträdesdatum
  2021-04-30
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-10
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-11
  Datum för anslags nedtagande
  2021-06-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott §§ 7-15

  Sammanträdesdatum
  2021-04-30
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-05
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-06
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  NAMU 2021-04-30.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 127-133

  Sammanträdesdatum
  2021-05-04
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-05
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-06
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2021-05-04.pdf
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 12-16

  Sammanträdesdatum
  2021-04-28
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-05
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-05
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  PU 2021-04-28.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 51-84

  Sammanträdesdatum
  2021-04-19
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-29
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-05
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  ÖFN 2021-04-19.pdf
 • Patientnämnden Halland §§ 14-22

  Sammanträdesdatum
  2021-04-07
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-03
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-04
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 37-48

  Sammanträdesdatum
  2021-05-04
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-04
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-04
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämndens socialutskott §§ 167-187

  Sammanträdesdatum
  2021-05-04
  Datum protokollet är justerat
  2021-05-04
  Datum för anslags uppsättande
  2021-05-04
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunfullmäktige §§ 83-107

  Sammanträdesdatum
  2021-04-27
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-29
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-30
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2021-04-27.pdf
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 14-19

  Sammanträdesdatum
  2021-04-28
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-29
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-30
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  HU 2021-04-28.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 117-126

  Sammanträdesdatum
  2021-04-27
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-28
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-29
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2021-04-27.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 54-80

  Sammanträdesdatum
  2021-04-22
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-27
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-28
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2021-04-22.pdf
 • Servicenämnden §§ 32-39

  Sammanträdesdatum
  2021-04-22
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-27
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-27
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Servicenämnden §§ 32-39
 • Bygglovsnämnden §§ 145 - 189

  Sammanträdesdatum
  2021-04-22
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-26
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-26
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2021-04-22.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-22 §§ 48-59

  Sammanträdesdatum
  2021-04-22
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-25
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-26
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-19
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2021-04-22 §§ 48-59.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-22 §§ 46-47 Direktjustering

  Sammanträdesdatum
  2021-04-22
  Datum protokollet är justerat
  2021-04-22
  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-22
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2021-04-22 Direktjustering.pdf
 • Samrådsremiss 21 april - 20 maj - del av Tröinge 3:107 m fl, Tröingedal - förslag ny detaljplan

  Datum för anslags uppsättande
  2021-04-20
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-25
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - utökat förfarande - Tröingedal.pdf
 • Fordonsflytt Torsholmsvägen

  Datum för anslags uppsättande
  2021-02-23
  Datum för anslags nedtagande
  2021-05-24
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Kungörelse Torsholmsvägen.pdf

Kontakt