Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Kommunstyrelsen §§ 124-150

  Sammanträdesdatum
  2022-05-17
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-19
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-20
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2022-05-17.pdf
 • Socialnämnden §§ 73-74, 76-90

  Sammanträdesdatum
  2022-05-17
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-19
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-20
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2022-05-17 §§ 73-74, 76-90.pdf
 • Skrea 29:1 m fl - bostäder - samrådsremiss 18/5 - 15/6

  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-18
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-15
  Kontaktperson
  Cecilia Emanuelsson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - standardförfarande.pdf

  Se även: https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner

 • Skrea 6:45 del av ( Lunnaslätt) - bostäder - samrådsremiss 18/5 - 15/6

  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-18
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-15
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - utökat förfarande.pdf

  Se även: falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner

 • Socialnämnden § 75

  Sammanträdesdatum
  2022-05-17
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-17
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-17
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2022-05-17 § 75.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 195-217

  Sammanträdesdatum
  2022-05-17
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-17
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-17
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Överförmyndarnämnden § 104

  Sammanträdesdatum
  2022-05-16
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-16
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-17
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFN § 104.pdf
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för förskola, grundskola och fritidshem 2022-05-12 §§ 45-49

  Sammanträdesdatum
  2022-05-12
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-16
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-16
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 112-129

  Sammanträdesdatum
  2022-05-10
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-12
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-13
  Datum för anslags nedtagande
  2022-06-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2022-05-10.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§ 53-69

  Sammanträdesdatum
  2022-05-05
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-10
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-10
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-31
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 41-48

  Sammanträdesdatum
  2022-05-03
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-04
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-05
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 20-32

  Sammanträdesdatum
  2022-04-29
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-04
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-04
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 14-18

  Sammanträdesdatum
  2022-04-27
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-03
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-04
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  HU 2022-04-27.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 53-99

  Sammanträdesdatum
  2022-04-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-04-28
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-03
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFN 2022-04-20.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 110-141

  Sammanträdesdatum
  2022-04-28
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-03
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-03
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2022-04-28.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 176-194

  Sammanträdesdatum
  2022-05-03
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-03
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-03
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-28 §§ 52-70

  Sammanträdesdatum
  2022-04-28
  Datum protokollet är justerat
  2022-04-28
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-03
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2022-04-28 §§ 52-70.pdf
 • Servicenämnden 2022-04-28 §§ 32-39

  Sammanträdesdatum
  2022-04-28
  Datum protokollet är justerat
  2022-05-02
  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-02
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Servicenämnden 2022-04-28 §§ 32-39
 • Laga kraft - detaljplan för del av Tröinge 3:107 mfl (Tröingeskolan)

  Datum för anslags uppsättande
  2022-05-02
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-23
  Kontaktperson
  Cecilia Emanuelsson
  Anslag länk
  Lagakraftbevis.pdf
 • Kommunfullmäktige §§ 53-76

  Sammanträdesdatum
  2022-04-26
  Datum protokollet är justerat
  2022-04-28
  Datum för anslags uppsättande
  2022-04-29
  Datum för anslags nedtagande
  2022-05-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2022-04-26.pdf

Kontakt