Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Samordningsförbundet i Halland 2022-09-01

  Sammanträdesdatum
  2022-09-01
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-22
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-26
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Bygglovsnämnden §§ 227 - 252

  Sammanträdesdatum
  2022-09-22
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-26
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-26
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2022-09-22.pdf
 • Socialnämnden §§ 131-147

  Sammanträdesdatum
  2022-09-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-23
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-26
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2022-09-20 §§ 131-147.pdf
 • Servicenämnden §§ 58-60

  Sammanträdesdatum
  2022-09-22
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-22
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-22
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-14
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  Servicenämnden 2022-09-22 §§ 58-60.pdf
 • Detaljplan Hjortsberg 3:43, kv Ålen - badstugor - underrättelse om pågående planarbete

  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-22
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-13
  Kontaktperson
  Cecilia Emanuelsson
  Anslag länk
  Allmän orientering PBL5-24 - efter granskning.pdf

  Se även: https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner/granskningsskede/hjortsberg343kvalenbadstugor.4.43cad11e17a60d4c82331b.html

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 195-205

  Sammanträdesdatum
  2022-09-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-20
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-21
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Lina Österhult
  Anslag länk
  AU 2022-09-20.pdf
 • Socialnämnden §§ 127-130

  Sammanträdesdatum
  2022-09-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-20
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-20
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Socialnämndens socialutskott §§ 375-404

  Sammanträdesdatum
  2022-09-20
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-20
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-20
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för gymnasieskola och frivilliga skolformer 2022-09-15, §§ 29-36

  Sammanträdesdatum
  2022-09-15
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-16
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-19
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för förskola, grundskola och fritidshem 2022-09-15, §§ 64-70

  Sammanträdesdatum
  2022-09-15
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-16
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-19
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunfullmäktige 2022-09-27

  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-19
  Datum för anslags nedtagande
  2022-09-28
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2022-09-27.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 193-217

  Sammanträdesdatum
  2022-09-13
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-15
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-16
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Lina Österhult
  Anslag länk
  KS 2022-09-13.pdf
 • Valnämnden 2022-09-14

  Sammanträdesdatum
  2022-09-14
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-14
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-15
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  Valnämnden 2022-09-14.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§ 95-101

  Sammanträdesdatum
  2022-09-08
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-13
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Detaljplan Ugglarp 2:18 m fl - bostäder - samrådsremiss 14/9 - 12/10

  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-14
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-12
  Kontaktperson
  Cecilia Emanuelsson
  Anslag länk
  Följebrev samrådsremiss.pdf

  Se även: https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner/pagaenderemisser.4.56c01845162d219cb411c6a7.html

 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 70-78

  Sammanträdesdatum
  2022-09-06
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-08
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-09
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§ 93-94

  Sammanträdesdatum
  2022-09-08
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-08
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-08
  Datum för anslags nedtagande
  2022-09-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 184-194

  Sammanträdesdatum
  2022-09-06
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-07
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-08
  Datum för anslags nedtagande
  2022-09-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Lina Österhult
  Anslag länk
  AU 2022-09-06.pdf
 • Detaljplan Tröinge 6:45 mfl (Skärslidarna) - bostäder - samrådsremiss 7/9-5/10

  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-07
  Datum för anslags nedtagande
  2022-10-05
  Kontaktperson
  Cecilia Emanuelsson
  Anslag länk
  Följebrev samråd.pdf

  Se även: https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner/pagaenderemisser.4.56c01845162d219cb411c6a7.html

 • Socialnämndens socialutskott §§ 362-374

  Sammanträdesdatum
  2022-09-06
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-06
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-06
  Datum för anslags nedtagande
  2022-09-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunfullmäktige §§ 112-128

  Sammanträdesdatum
  2022-08-30
  Datum protokollet är justerat
  2022-09-01
  Datum för anslags uppsättande
  2022-09-02
  Datum för anslags nedtagande
  2022-09-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Kansliavdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2022-08-30.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 195-226

  Sammanträdesdatum
  2022-08-25
  Datum protokollet är justerat
  2022-08-31
  Datum för anslags uppsättande
  2022-08-31
  Datum för anslags nedtagande
  2022-09-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2022-08-25.pdf

Kontakt