Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämnden 2019-03-19 § 56

  Sammanträdesdatum
  2019-03-19
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2019-03-19 § 56.pdf
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 15-33

  Sammanträdesdatum
  2019-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Samrådsremiss detaljplan - Hjortsberg 3:32

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-08
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - standardförfarande (PBL 2014 900).docx
 • Kommunfullmäktige 2019-03-26

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-27
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-03-26.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 64-96

  Sammanträdesdatum
  2019-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-14
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-03-12.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott §§ 17-23

  Sammanträdesdatum
  2019-03-07
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-12
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-03
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Kungörelse fordonsflytt Valenciavägen.pdf
 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 17-25

  Sammanträdesdatum
  2019-03-01
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-11
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Socialnämndens socialutskott §§ 82-109

  Sammanträdesdatum
  2019-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-12
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-03
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Kungörelse fordonsflytt Havsvägen Olofsbo.pdf
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 21-25

  Sammanträdesdatum
  2019-03-07
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-07
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

  Sammanträdesdatum
  2019-02-14
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-15
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Linda Corneliusson Linde
  Anslag länk
  HU 2019-02-14.pdf
 • Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum
  2019-03-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-07
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens kulturutskott §§ 1-4

  Sammanträdesdatum
  2019-03-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-07
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
 • Granskningsremiss 2 detaljplan - Spettet 3 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-08
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-04
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Granskningsremiss - normalt förfarande.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 48-69

  Sammanträdesdatum
  2019-03-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-03-06
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-03-05.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 14-32

  Sammanträdesdatum
  2019-02-25
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-06
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  2019-02-25.pdf
 • Kommunfullmäktige §§ 23-49

  Sammanträdesdatum
  2019-02-26
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-28
  Datum för anslags uppsättande
  2019-03-01
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-02-26.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 26-43

  Sammanträdesdatum
  2019-02-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-26
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-27
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2019-02-21.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 27-55

  Sammanträdesdatum
  2019-02-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-26
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-02-21.pdf
 • Servicenämnden §§ 14-22

  Sammanträdesdatum
  2019-02-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-25
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-26
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  Kommunens protokoll
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 9-14

  Sammanträdesdatum
  2019-02-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-02-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-02-20
  Datum för anslags nedtagande
  2019-03-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-02-12.pdf
 • Bygglovnämnden §§ 1-26

  Sammanträdesdatum
  2019-01-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-31
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-31
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2019-01-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-01-22
  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-23
  Datum för anslags nedtagande
  2019-02-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
 • Laga kraft - detaljplaner

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2019-04-01
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Lagakraft.pdf
 • Granskningsremiss detaljplan - del av Gödastorp 3:13

  Datum för anslags uppsättande
  2018-12-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-01-15
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Underrättelse och granskningsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt