Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Bygglovsnämnden §§ 102 - 140

  Sammanträdesdatum
  2020-03-26
  Datum protokollet är justerat
  2020-04-01
  Datum för anslags uppsättande
  2020-04-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-24
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2020_03_26.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 26-50

  Sammanträdesdatum
  2020-03-26
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-31
  Datum för anslags uppsättande
  2020-04-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
  Anslag länk
  KFTN 2020-03-26.pdf
 • Samordningsförbundet i Halland 2020-03-19

  Sammanträdesdatum
  2020-03-19
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-31
  Datum för anslags uppsättande
  2020-04-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-23
  Förvaringsplats för protokollet
  Samordningsförbundet i Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Samrådsremiss 1/4 - 6/5 - Töringe 7:3 och 7:19, Vinberg - detaljplan

  Datum för anslags uppsättande
  2020-04-01
  Datum för anslags nedtagande
  2020-05-06
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Samrådsremiss - utökat förfarande (PBL2014 900).pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 103-107

  Sammanträdesdatum
  2020-03-31
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-31
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-31
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-22
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KS 2020-03-31.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 35-50

  Sammanträdesdatum
  2020-03-26
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-30
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-30
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Protokoll BUN 2020-03-26 §§ 35-50.pdf
 • Servicenämnden §§ 27- 42

  Sammanträdesdatum
  2020-03-24
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-27
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-30
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  Servicenämnden 2020-03-24 §§ 27-42
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 12-17

  Sammanträdesdatum
  2020-03-26
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-27
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-30
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-21
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
  Anslag länk
  PU 2020-03-26.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 65-78

  Sammanträdesdatum
  2020-03-24
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-26
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-27
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-03-24.pdf
 • Granskningsremiss 27/3 - 24/4 - Tröinge 6:75 m.fl. - detaljplan

  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-27
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-24
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Granskningremiss 2019 - standardförfarande (PBL2014 900).pdf
 • Granskningsremiss 25/3 - 29/4 - del av Morup 23:1 m fl - detaljplan

  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-25
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-29
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Granskningremiss - utökat förfarande (PBL2014 900).pdf
 • Kommunfullmäktige 2020-03-31

  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-23
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-01
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-03-31.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 133-155

  Sammanträdesdatum
  2020-03-24
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-24
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Patientnämnden §§ 1-15

  Sammanträdesdatum
  2020-03-04
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-23
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Öppettider överförmyndarförvaltningen

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2021-01-04
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Öppettider ÖFM.pdf
 • Överförmyndarnämnden §§ 28-40 

  Sammanträdesdatum
  2020-03-16
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-20
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Överförmyndarförvaltningen, Varberg
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  ÖFM 2020-03-16.pdf
 • Socialnämnden §§ 45-68

  Sammanträdesdatum
  2020-03-17
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-19
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-20
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2020-03-17 §§ 45-68.pdf
 • Kommunstyrelsen §§ 60-102

  Sammanträdesdatum
  2020-03-17
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-18
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-19
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2020-03-17.pdf
 • KFTN au §§ 16-35

  Sammanträdesdatum
  2020-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-18
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-18
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 18-26

  Sammanträdesdatum
  2020-03-11
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-17
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-18
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2020-03-11.pdf
 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 9-14

  Sammanträdesdatum
  2020-03-11
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-17
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-18
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  HU 2020-03-11.pdf
 • Kulturutskottet  §§ 5-8

  Sammanträdesdatum
  2020-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-17
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-18
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskolan och frivilliga skolformer §§ 6-18

  Sammanträdesdatum
  2020-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-13
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-16
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 16-26

  Sammanträdesdatum
  2020-03-12
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-13
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-16
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-03
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Fordonsflytt Rörbecksgatan.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 46-64

  Sammanträdesdatum
  2020-03-10
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-11
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-12
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-03-10.pdf
 • KS näringslivs- och arbetsmarknadsutskott §§ 1-6

  Sammanträdesdatum
  2020-02-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-09
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-10
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  NAMU 2020-02-27.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 46 - 101

  Sammanträdesdatum
  2020-02-27
  Datum protokollet är justerat
  2020-03-04
  Datum för anslags uppsättande
  2020-03-06
  Datum för anslags nedtagande
  2020-03-31
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Bygglovsavdelningen
  Kontaktperson
  Anne-lie Aftevik
  Anslag länk
  2020-02-27.pdf
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-22
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-23
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Fordonsflytt Årstad kyrka.pdf

Kontakt