Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämnden 2020-01-21 §§ 1-19

  Sammanträdesdatum
  2020-01-21
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-24
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2020-01-20 §§ 1-19.pdf
 • Kommunstyrelsens personalutskott §§ 1-7

  Sammanträdesdatum
  2020-01-23
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-23
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-24
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  PU 2020-01-23.pdf
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-22
  Datum för anslags nedtagande
  2020-04-23
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Fordonsflytt Årstad kyrka.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 1-8

  Sammanträdesdatum
  2020-01-21
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-21
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-22
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2020-01-21.pdf
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 1-8

  Sammanträdesdatum
  2020-01-16
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-21
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-21
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-12
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunfullmäktige 2020-01-28

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-20
  Datum för anslags nedtagande
  2020-01-29
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2020-01-28.pdf
 • Kommunstyrelsen §§1-33

  Sammanträdesdatum
  2020-01-14
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-16
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-17
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2020-01-14.pdf
 • Kulturutskottet §§ 1-4

  Sammanträdesdatum
  2020-01-09
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-14
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-15
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens au §§ 1-4

  Sammanträdesdatum
  2020-01-09
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-14
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-15
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-06
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Socialnämndens socialutskott §§ 1-28

  Sammanträdesdatum
  2020-01-14
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-14
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-14
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 1-12

  Sammanträdesdatum
  2020-01-07
  Datum protokollet är justerat
  2020-01-09
  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-10
  Datum för anslags nedtagande
  2020-02-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Fordonsflytt

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-09
  Datum för anslags nedtagande
  2020-01-31
  Kontaktperson
  Anneli Karlsen
  Anslag länk
  Fordonsflytt Skogstorp.pdf
 • Laga kraft - Fördjupad översiktsplan norra och södra kusten

  Datum för anslags uppsättande
  2020-01-09
  Datum för anslags nedtagande
  2020-01-31
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson

  Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten har vunnit laga kraft 3 januari 2020.

 • Bygglovsnämnden 2019.11.21 § 257

  Sammanträdesdatum
  2019-11-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-21
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-21
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-11-21 § 257.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 223-256

  Sammanträdesdatum
  2019-10-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-10-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-10-29
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-10-24.pdf
 • Överförmyndarförvaltningens öppettider

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2020-01-02
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM 2019.docx

Kontakt