Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Bygglovsnämnden 2019.11.21 § 257

  Sammanträdesdatum
  2019-11-21
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-21
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-21
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-11-21 § 257.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 291-305

  Sammanträdesdatum
  2019-11-19
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-21
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-22
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-11-19.pdf
 • Socialnämnden 2019-11-19 § 224

  Sammanträdesdatum
  2019-11-19
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
  Anslag länk
  SN 2019-11-19 § 224.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 593-605

  Sammanträdesdatum
  2019-11-19
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-19
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-13 §§95-101

  Sammanträdesdatum
  2019-11-13
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-18
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Per Ola Svensson
  Anslag länk
  MHN 2019-11-13.pdf
 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel §§ 72-80

  Sammanträdesdatum
  2019-11-01
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-18
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-19
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Region Halland, Halmstad
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Kommunfullmäktige 2019-11-26

  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-27
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-11-26.pdf
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 148-157

  Sammanträdesdatum
  2019-11-14
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-18
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-18
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
  Anslag länk
  Barn- och utbildningsnämnden
 • Servicenämnden §§ 88-101

  Sammanträdesdatum
  2019-11-14
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-14
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Angela Moussallem
  Anslag länk
  SVN 2019-11-14.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 591-592

  Sammanträdesdatum
  2019-11-15
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-15
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-15
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-07
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kommunstyrelsen §§ 297-326

  Sammanträdesdatum
  2019-11-12
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-12
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-13
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-05
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  KS 2019-11-12.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott §§ 82-92

  Sammanträdesdatum
  2019-11-07
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-12
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-12
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 98-104

  Sammanträdesdatum
  2019-11-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-11
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-11
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lisa Lindskog
 • Kulturutskottet §§ 30-33

  Sammanträdesdatum
  2019-11-04
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-11
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-11
  Datum för anslags nedtagande
  2019-12-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 278-290

  Sammanträdesdatum
  2019-11-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-06
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-07
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-29
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  AU 2019-11-05.pdf
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 162-179

  Sammanträdesdatum
  2019-10-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-06
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-06
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
  Kontaktperson
  Emma Jakobsson
  Anslag länk
  KFTN 2019-10-24.pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 551-590

  Sammanträdesdatum
  2019-11-05
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-05
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-05
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-27
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem §§ 96-101

  Sammanträdesdatum
  2019-10-31
  Datum protokollet är justerat
  2019-11-04
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-04
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-26
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Marita Nilsson
 • Kommunfullmäktige §§ 214-231

  Sammanträdesdatum
  2019-10-29
  Datum protokollet är justerat
  2019-10-31
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-01
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
  Anslag länk
  KF 2019-10-29.pdf
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 273-277

  Sammanträdesdatum
  2019-10-29
  Datum protokollet är justerat
  2019-10-31
  Datum för anslags uppsättande
  2019-11-01
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-25
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  AU 2019-10-29.pdf
 • Bygglovsnämnden §§ 223-256

  Sammanträdesdatum
  2019-10-24
  Datum protokollet är justerat
  2019-10-29
  Datum för anslags uppsättande
  2019-10-29
  Datum för anslags nedtagande
  2019-11-20
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
  Anslag länk
  2019-10-24.pdf
 • Överförmyndarförvaltningens öppettider

  Datum för anslags uppsättande
  2019-01-02
  Datum för anslags nedtagande
  2020-01-02
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM 2019.docx

Kontakt