Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen från anslagstavlan.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

 • Socialnämnden § 94-110

  Sammanträdesdatum
  2018-04-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-25
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-26
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Servicenämnden §§ 26-30

  Sammanträdesdatum
  2018-04-19
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-25
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-25
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-17
  Förvaringsplats för protokollet
  Serviceförvaltningen
  Kontaktperson
  Beatrice Arturson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 117-126

  Sammanträdesdatum
  2018-04-24
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-25
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-26
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-18
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Socialnämndens socialutskott §§ 197-223

  Sammanträdesdatum
  2018-04-24
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-24
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-24
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-16
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Bygglovsnämnden §§ 112-142

  Sammanträdesdatum
  2018-04-19
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-24
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-24
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-15
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Ann-Sofie Bengtsson
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 106-116

  Sammanträdesdatum
  2018-04-17
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-18
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-19
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-10
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Barn- och utbildningsnämnden §§ 54-69

  Sammanträdesdatum
  2018-04-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-20
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-21
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-13
  Förvaringsplats för protokollet
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Kontaktperson
  Åsa Johansson
 • Kommunfullmäktiges presidium §§ 1

  Sammanträdesdatum
  2018-04-18
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-18
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-19
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-11
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Tekniska nämndens arbetsutskott §§ 39-52

  Sammanträdesdatum
  2018-04-11
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-17
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Trafiknämnden §§ 13-14

  Sammanträdesdatum
  2018-04-11
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-17
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Samhällsbyggnadsavdelningen
  Kontaktperson
  Liselott Svensson
 • Patientnämnden Halland §§ 16-27

  Sammanträdesdatum
  2018-04-05
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-16
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Sammanträdesdatum
  2018-04-11
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-16
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-09
  Förvaringsplats för protokollet
  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott §§ 9-20

  Sammanträdesdatum
  2018-04-12
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-16
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-17
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-08
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Personalavdelningen
  Kontaktperson
  Anton Helgman
 • Kommunstyrelsen §§ 102-127

  Sammanträdesdatum
  2018-04-10
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-11
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-12
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-04
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Socialnämndens arbetsutskott §§ 68-74

  Sammanträdesdatum
  2018-04-04
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-11
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-11
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-03
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 16-26

  Sammanträdesdatum
  2018-03-23
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-10
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-11
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johanna Ivarsson
 • Samrådsremiss detaljplan - Ullared 1:21 m fl

  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-12
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-14
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Kungörelse och samrådsremiss - utökat förfarande (PBL 2014 900).pdf
 • Socialnämndens socialutskott §§ 177-190

  Sammanträdesdatum
  2018-04-10
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-10
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-10
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-02
  Förvaringsplats för protokollet
  Socialförvaltningen
  Kontaktperson
  Lena Nylund
 • Integrationsberedningen §§ 12-15

  Sammanträdesdatum
  2018-04-09
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-09
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-09
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-01
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anna Hedin
 • Valnämnden

  Sammanträdesdatum
  2018-04-05
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-05
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-06
  Datum för anslags nedtagande
  2018-04-30
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Johan Ahlberg
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 94-105

  Sammanträdesdatum
  2018-04-03
  Datum protokollet är justerat
  2018-04-04
  Datum för anslags uppsättande
  2018-04-05
  Datum för anslags nedtagande
  2018-04-28
  Förvaringsplats för protokollet
  Kommunstyrelseförvaltningen: Administrativa avdelningen
  Kontaktperson
  Anja Franck
 • Fördjupad översiktsplan Norra och Södra kusten

  Datum för anslags uppsättande
  2018-03-28
  Datum för anslags nedtagande
  2018-05-28
  Kontaktperson
  Agneta Åkesson
  Anslag länk
  Utställningsremiss följebrev - 4.pdf
 • Överförmyndar­förvaltningens mottagningstider

  Datum för anslags uppsättande
  2018-01-04
  Datum för anslags nedtagande
  2018-12-31
  Kontaktperson
  Anja Franck
  Anslag länk
  Kungörelse ÖFM.pdf

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter