Skip to main content

Två mötesplatser för seniorer stänger över sommaren

Mötesplats Ullared och Mötesplats Slöinge kommer att stänga över sommaren, med start onsdagen den 29 juni. Anledningen är att all tillgänglig personal behövs i hemtjänsten.

Det har varit svårt att rekrytera sommarvikarier till vård och omsorg i år. Det är en utmaning som hemtjänst, hemsjukvård och övrig omsorg i hela landet står inför. Hemtjänsten har haft det särskilt tufft och har inte kunnat täcka upp behovet. All den personal som kan arbeta inom hemtjänsten under sommarmånaderna behöver därför göra det.

Behöver vidta åtgärder – och det kan bli fler

– Vi har sen tidigare tagit fram en handlingsplan för hur vi ska agera om vi inte får tillräckligt många vikarier inom våra verksamheter. Det här är en del av den handlingsplanen. Nu har vi kommit till en punkt då vi behöver vidta åtgärder för att kärnverksamheten ska fungera. Att de äldre får en trygg och god vård och omsorg är vår högsta prio, säger socialchef Johan Klingborg

– Sen är det självklart tråkigt att stänga dessa mötesplatser eftersom vi vet att det drabbar människor. Men vi har tagit detta beslut utifrån helhetens bästa.

Mötesplatserna kommer att hållas stängda till och med den 21 augusti.

– Vi börjar så här. Beroende på hur situationen utvecklas så kan vi komma att behöva vidta ytterligare åtgärder, säger Johan Klingborg.