Skip to main content

Så tar Falkenbergs kommun emot ukrainska barn i förskola och skola

Många av de som kommer från Ukraina till Falkenberg är barn och unga. Falkenbergs kommuns förskolor och skolor gör sig redo för att möta de ukrainska barnen på bästa sätt.

Nästan hälften av de som flytt kriget i Ukraina och som kommit till Sverige är barn och unga. Susanne Castro och Madelene Lundström och deras kollegor på enheten för modersmål och flerspråkighet har träffat många av de familjer som kommit till Falkenberg.

– När vi får kännedom om att det finns barn som vill börja i förskolan eller skolan tar vi kontakt med dem och bokar ett hembesök. Vi berättar om hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda dem, både vad gäller skola och förskola. Vi gör också en individuell kartläggning av varje skolbarn, berättar Susanne och Madelene fyller i:

– Vi tar reda på vilka språk de kan, hur många år de gått i skolan och om det är några ämnen som de tycker är mer intressant eller svårare än andra. Vi frågar också om fritidsintressen och vilka förväntningar de har på att börja skolan.

De flesta är positiva till och ser fram emot att börja i skolan här i Falkenberg .

Många av de ukrainska barnen har fortsatt haft någon form av undervisning via sin skola i Ukraina.

– Vissa har distansundervisning medan andra får hemuppgifter av sin lärare. Men internetuppkopplingen i Ukraina är inte så bra och rätt som det är går det ett flyglarm som stör undervisningen. De flesta är positiva till och ser fram emot att börja i skolan här i Falkenberg, säger Madelene.

Anpassad undervisning i förberedelseklasser under våren

Falkenbergs kommun kommer under våren att erbjuda barn i grundskoleålder förberedelseklasser med anpassad undervisning för ukrainska elever.

– Vi har fått tillgång till klassrum som tillhör Falkenbergs gymnasieskola. Här finns bra möbler och utrustning som vi nu håller på att ställa i ordning. Vi har även beställt digitala hjälpmedel, säger Susanne.

Pedagoger som ska jobba i förberedelseklass

Från vänster i bild: Tetiana Hordiichuk, Madelene Lundström, Susanne Castro, Elma Hasic och Natalia Hanna i lokalerna där elever från Ukraina ska gå i förberedelseklasser.

Undervisningen i förberedelseklasserna börjar den 21 april och kommer att ledas av Tetiana Hordiichuk, Natalia Hanna och Natalia Alhamdan (ej med på bild). Alla med ukrainsk bakgrund och pedagogisk utbildning eller erfarenhet. Elma Hasic kommer att ansvara för undervisningen i svenska som andraspråk. Tillsammans med Susanne och Madelene har de planerat för hur undervisningen ska gå till:

– För att eleverna ska vara förberedda för att vid ett senare tillfälle kunna delta i vår ordinarie undervisning kommer de att läsa svenska som andraspråk. Men vi kommer också ha modersmålsundervisning samt matematik på både ukrainska och svenska. Vi kommer även att ha viss undervisning i förberedande SO där eleverna får samhällsinformation om Sverige, berättar Madelene och fortsätter:

– De elever som har distansundervisning kommer även få tid för att kunna ha fortsatt kontakt med sin skola i Ukraina.

Efter sommaren kommer de successivt att inkluderas i den ordinarie undervisningen på våra skolor.

Samtidigt som förberedelseklasserna är på gång att starta fortsätter planeringen för hur de ukrainska barnens skolgång ska se ut under hösten.

– Efter sommaren kommer de successivt att inkluderas i den ordinarie undervisningen på våra skolor. För vissa barn, beroende på var de bor eller vad som passar bäst, kan det bli aktuellt redan under vårterminen, avslutar Susanne.

Utökade öppettider och mer personal till öppen förskola

För att möta nyanlända barn i förskoleålder och deras föräldrar har Gullvivans öppna förskola utökat sina öppettider och ordnat med extra personal.

– Från och med den 19 april avsätter vi speciella tider då vi endast håller öppet för nyanlända. Det är en extra utsatt grupp som kan behöva tid för sig själva och träffa andra som är i samma situation. Sen är de självklart välkomna under alla våra öppettider och aktiviteter på båda våra öppna förskolor, berättar Anette Klang Jensen, verksamhetschef för förskolorna i Falkenbergs kommun och fortsätter:

– Vi planerar även för att starta upp öppen förskoleverksamhet på ett boende för nyanlända.

För föräldrar som får jobb eller som vill börja studera i Sverige ska Falkenbergs kommun ordna med förskoleplats inom fyra månader från att de ansöker om förskoleplats.

– Vi hjälper dem med ansökan och eftersom vi just nu har några lediga platser på en del av våra förskolor så försöker vi ordna vi med förskoleplats så snart vi kan utifrån att det ska bli bra för barnen, avslutar Anette.

Äldre elever erbjuds språkintroduktion Falkenbergs gymnasieskola

Barn i gymnasieåler som kommer till Falkenberg erbjuds studier på Falkenbergs gymnasieskola. Där blir de en del av den ordinarie undervisningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. På IM språkintroduktion får eleverna fokusera på svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen för att bli behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan.