Skip to main content

Så påverkas kommunen av att Sverige är medlem i Nato

18 mars 2024

Den 7 mars blev Sverige medlem i försvarsalliansen Nato. Nato-medlemskapet är en del av det svenska totalförsvaret, det vill säga militärt försvar och civilt försvar. I den civila beredskapen är alla kommuner viktiga.  

– Vår del av totalförsvaret är redan en viktig uppgift för oss. Många samhällsviktiga funktioner, som omsorg och skola, är kommunens uppgift. Den civila beredskapen arbetar vi med tillsammans med andra, säger Michael Hederström Sandahl, säkerhetschef.

Fortsätter i samma riktning

De vi arbetar med är bland andra länsstyrelsen och andra kommuner och vi har påbörjat samarbetet med näringsliv och frivilligorganisationer. Privatpersoner  och våra anställda  är också viktiga.

– Några saker kanske vi behöver göra på ett annat sätt för att vi är medlemmar i Nato, men det mesta handlar om att fortsätta i den riktning vi redan är på väg, säger han.

Några saker nya

Något som däremot är helt nytt för oss som kommun är att samarbeta för att kunna var värd för utländska trupper, till exempel erbjuda en plats där de kan vara och har sätt att kommunicera säkert. Det kallas för värdlandsstöd.

– I den frågan samverkar vi självklart med Försvarsmakten, säger Michael Hederström Sandahl.

Det här är civil beredskap

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid kris, krigsfara eller krig. Det handlar om att se till att sjukvård, mat och vatten, energi, kommunikationer, transporter och skydd av civila fungerar vid en allvarlig samhällsstörning. Vi är alla en del av det civila försvaret och har ett ansvar att försvara Sverige och bidra efter vår förmåga. Det civila försvaret stöttar det militära försvaret.

Vad behöver jag göra nu?

Du som inte arbetar direkt med frågan behöver inte göra något särskilt. Men lär dig gärna mer om Nato! Här är några tips på länkar där du kan få veta mer. Du som får frågor från barn, kan ha hjälp av att få Nato förklarat på ett enkelt sätt på Lilla Krisinfo. Du som vill fördjupa dig, gör webbutbildningen som finns hos MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Följ bara länken till MSB nedan.

Sverige i Nato (på regeringen.se) 

Natosamarbete (hos MSB. Här finns också en digital utbildning

Aktuell information om säkerhetsläget på krisinformation.se

Lilla.krisinfo.se - Information till barn och unga

Nato i fokus på Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)