Skip to main content

Nytt öppningsdatum för Tröingeskolan

Falkenbergs kommun skjuter fram öppningen av Tröingeskolan. Om allt går som planerat öppnar skolan vid höstterminens start 2025. Bakgrunden är att byggprocessen tar längre tid än vad vi först hade planerat för.

Förhoppningen var att den nya F-9-skolan skulle öppna för elever hösten 2024. Men till följd av nya bedömningar av tider för upphandling och tider för byggnation blir det svårt att hålla den första tidsplanen.

– Nu när vi har satt planlösningen för skolan och idrottshallen så ser vi att vi behöver mer tid för att kunna hålla en hög kvalitet i byggnationen. Skolan ska stå här i många år framöver och då ska vi inte stressa fram något, säger Linnea Severinson, byggprojektledare vid Falkenbergs kommun.

Detaljplanen viktig för tidsplanen

En förutsättning för att den nya skolan ska kunna byggas är att det finns en ny detaljplan för området.länk till annan webbplats Arbetet med en ny detaljplan pågår parallellt med planeringen av den nya skolan. Detaljplanearbetet inkluderar även den nya stadsdelen Tröingedal. Förhoppningen är att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen under våren 2022.

Upphandlingen av skolbyggnationen är planerad att starta under sommaren. Om allt går som planerat kan byggnationen i området börja under slutet av 2022.

Tröingeskolan blir viktig för skolan i Falkenberg

2020 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny skolorganisation som bland annat innebar förändrade upptagningsområden. Förändringen beslutades genomföras i två faser där den första genomfördes inför läsåret 2021/22. Den andra fasen ska genomföras när Tröingeskolanlänk till annan webbplats står färdig, den innebär bland annat att eleverna på Fajansskolan och Vinbergsskolan ska flytta in i den nya skolan. Hur förseningen påverkar skolorganisationen behöver utredas vidare.

– Vi kommer att be barn- och utbildningsnämnden om ett utredande uppdrag för att se över vilka eventuella konsekvenser förseningen kan få, både för enskilda skolor men också för skolorganisationen i stort. Det blir sedan ett underlag för nämnden att ta ställning till, säger Heléne Malmström, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Fakta om skolan

Falkenberg växer och behovet av skolplatser ökar, framförallt i centrum och centrumnära områden. Mot den här bakgrunden ska Falkenbergs kommun bygga en ny F-9-skola. Falkenbergs kommun bygger Tröingsskolan på ett sätt så att den ger upplevelsen av den lilla skolan i den stora. Varje hemvist får en egen ingång och egen del inne i skolan. Den nya Tröingeskolan blir en av kommunens största investeringar.