Skip to main content

Nya riktlinjer för kommunala badplatser i Falkenbergs kommun

28 april 2023

Falkenbergs kommun har tagit fram nya riktlinjer för kommunala badplatser. Nytt i riktlinjerna är bland annat att badsäsongen blir längre, det kommer finnas möjlighet att bada året runt på utvalda platser och det kommer inte finnas några kommunala badplatser i naturreservat.

– Tidigare har det funnits en strandplan från 2012. Vi har insett att den planen har gjort sitt och att vi behöver en ny. Vi behöver få koll på läget och vad som gäller rent juridiskt vid en kommunal badplats och förtydliga vilka förväntningar kommuninvånarna kan ha på olika platser. Och det har vi nu tack vare att de nya riktlinjerna är på plats, och nu kan vi se fram emot en trygg, härlig och lång sommarsäsong på våra kommunala badplatser, säger Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden.

Badsäsongen blir längre

Kultur-, fritid- och tekniknämnden har förlängt säsongen för bad, som är under veckorna 23–35. Det innebär att den kommunala badsäsongen för i år börjar redan den 5 juni och varar ända fram till den 3 september, och under denna period är all utrustning och service tillgänglig.

Sommarsäsong

Figur 1. Figuren visar hur säsongen är uppdelad.

 

Möjlighet att bada året runt

Det kommer finnas möjlighet att bada året runt på utvalda platser. Under vintersäsong, vecka 39–16, ska service så som badstege eller badtrappa, toalett, tillsyn, skötsel och badvattentemperatur finnas tillgängligt på platserna som erbjuder bad året runt.

På dessa platser kan du vinterbada

 • Bacchus – fyra platser (tre trappor och en badstege)
 • Skrea strand - bryggan
 • Ljungsjön
 • Nyhagasjön
 • Ätraforsdammen

Här finns de kommunala badplatserna

Kommunala badplatser ska finnas geografiskt väl spritt inom Falkenbergs kommun och prioriteras vid knutpunkt, serviceort, nod eller annat besöksmål.

Karta över kommunala badplatser låg

 Karta över de kommunala badplatserna.

Insjöbad

Samma badplatser som innan förutom att Fegen Linjevik inte längre räknas som kommunal badplats. Vi planerar för en ny badplats i Fegen.

Havsbad

Förändringarna för i år är att vi slagit ihop norra och västra Ugglarp och att även Döingaberget inkluderas i badplatsen. Trapporna vid Bacchus blir nya kommunala badplatser, skötseln i Olofsbo utökas med den södra nedgången. Hansagård kommer inte längre att räknas som kommunal badplats, det innebär att vi inte längre kommer att ha skötseln av stranden och att det kan bli mer tång på stranden. I stället kommer vi att ta badvattenprov.

–  Det finns svårigheter för kommunal skötsel och vi vill hålla en hög kommunal standard och det kan vi inte tillhandahålla på badplatsen vid Hansagård, säger Rebecka Kristensson (S).

Gruppering och krav vid urval av nya kommunala badplatser

I de nya riktlinjerna finns även olika krav vid urval av en ny kommunal badplats.

Några av kraven är att det ska finnas en geografisk spridning för badplatserna, nya badplatser ska ha förutsättningar att bygga god fysisk tillgänglighet till och på platsen, antalet besökare påverkar huruvida platsen klassas som EU-bad samt att vattenkvaliteten för de kommunala badplatserna ska vara god och kunna uppfylla Havs- och vattenmyndighetens klassning för EU-bad eller Övrigt bad.                            

Badplatserna kommer bli grupperade i fyra grupper, grupp 1–4, där grupp 1 har högst service- och skötselnivå. Badplatserna som grupperas i grupp 1–3 räknas som kommunala badplatser och hit räknas badplatserna Bacchus, Skrea strand, Olofsbo, Ugglarp norra och västra, Ljungsjön, Nyhagasjön, Ätraforsdammen, Rosendal, Ugglarp Vassvik, Glommen, Ringsegård, Långasand, Lyngsjön, Sjönevadssjön, Horsasjön och Hjärtaredssjön.

I grupp 4 finns de badplatser som inte räknas som kommunala badplatser men där kommunen regelbundet tar badvattenprover enligt Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer. Hit räknas badplatserna Hansagård, Stafsinge strand och Fegens samhälle.

Gruppering

Figur 2. * Vintersäsong. EU= EU-bad. Ö= Övrigt bad enligt Havs- och vattenmyndigheten.

 Basservice:

 • Toalett (vattentoalett eller torrtoalett) med minst en RWC
 • Parkering cykel
 • Parkering bil, med HCP
 • Brygga (gäller för insjöbad)
 • Skräphantering/papperskorg
 • Informationsskyltar & hänvisningsskyltar
 • Markerade gränser

Extraservice:

 • Umgängesytor
 • Lek
 • Idrott
 • Grillplats
 • Hopptorn
 • Badvattentemperatur
 • Dusch

Stränderna som naturmiljö

Skötsel, anläggningar, aktiviteter och utrustning ska i så stor utsträckning som möjligt inte påverka naturmiljön negativt. Målsättningen är att gynna det rörliga friluftslivet utan negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

– Vi har idag en badplats som ligger i ett naturreservat och det är Fegensjön. Den badplatsen kommer inte längre vara en kommunal badplats, och vi planerar för en ny i Fegen som kommer ligga närmare orten och vara mer tillgänglig, säger Christian Fager, verksamhetschef Fritid och offentlig miljö.

Hantering av tång ska leda till att göra stranden mer fysiskt tillgänglig för badande besökare.

–  Vi rensar endast bort tång från det nedre strandplanet och om vi har möjlighet att använda tången som en resurs. Vi kommer att fortsätta arbeta med tång som jordförbättring och marktäckning i flera av våra planteringar på samma sätt som testades i kvarteret Strandbaden förra sommaren 2022, säger Maria Lundberg, landskapsingenjör.

Förslag på att utöka hundbadzoner

Det planeras för nya hundbadzoner.

– Vi har förslag på att utöka hundbadzonerna och förslag på en helt ny hundbadzon inför nästa säsong 2024. Vi kommer lyfta detta när vi reviderar de lokala ordningsföreskrifterna, säger Christian Fager.

Kontakta gärna

Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.