Skip to main content

Mötesplatserna öppnar igen

Personalsituationen inom vård och omsorg börjar stabilisera sig. Med anledning av det förbereder nu kommunen för att kunna öppna samtliga mötesplatser för äldre, samt Gröna gatan, som riktar sig till personer med nedsatt psykisk hälsa.

– Den personal som vanligtvis jobbar på mötesplatserna har hjälpt till inom vård och omsorg där det varit oerhört ansträngt. Läget är fortfarande ansträngt och vi behöver lite tid för att ställa om och förbereda för en öppning. Den 16 februari är våra besökare välkomna till mötesplatserna igen, säger socialchef Johan Klingborg

Inga restriktioner på mötesplatserna

Från och med den 9 februari kommer merparten av de restriktioner som riktar sig mot allmänheten att hävas. Detta innebär att det inte heller kommer att finnas några restriktioner att förhålla sig till på mötesplatserna.

– Men självklart är det bra om besökarna fortsätter att hålla avstånd och är noga med att tvätta händerna och hålla en god handhygien. Det är fortfarande en stor smittspridning i samhället, så vi behöver fortsätta vara försiktiga, säger Johan Klingborg.