Skip to main content

Kravet på munskydd inom vård och omsorg tas bort

Från och med 1 juni behöver personal inom vård och omsorg inte längre använda munskydd kontinuerligt under sitt arbetspass. Även all screening tas bort.

Beslutet om att ta bort dessa rekommendationer har tagits av Smittskydd Halland. Det innebär att personal inte längre behöver ha munskydd när de är i tjänst.

– Fram till nu har personalen använt munskydd i allt brukarnära arbete och när man inte kunnat hålla avstånd till sina kollegor. Men det behöver de alltså inte göra längre. Enda undantaget är om det finns en misstänkt eller bekräftad smitta, säger Anja Sönnerstedt, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

All screening, den provtagning som görs i syfte att upptäcka smitta, tas också bort för symtomfria brukare.

Det här gäller från och med 1 juni:

  • Personalen ska fortsätta vara uppmärksam på symtom hos brukare som kan bero på covid-19
  • Brukare med symtom ska alltid provtas med PCR-test.
  • Personal ska fortsätta använda skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad smitta.
  • Personal ska stanna hemma vid symtom och även provta sig.
  • Vid fall av covid-19 inom vård och omsorg så ska en smittspårning inledas.

– Det här är verkligen glädjande nyheter, särskilt nu när vi står inför sommaren. Men vi får ha i åtanke att vi kan behöva återinföra åtgärderna vid en eventuell utbrottssituation, säger Anja Sönnerstedt.