Skip to main content

Kommunen upphandlar en del av hemsjukvården

Falkenbergs kommun har lagt ut en del av kommunens hemsjukvård till upphandling. Avtalet med nuvarande företag Distriktssköterskegruppen Synapsen går ut, och kommunen såg då ett behov av att uppdatera villkoren inför en ny avtalsperiod.

– Vi har varit väldigt nöjda med Synapsens arbete. Men när vi tittade på avtalet så såg vi att vi behövde uppdatera det för att all kommunal hälso- och sjukvårdsverksamhet ska drivas utifrån samma förutsättningar. Vi såg också att det skulle kunna vara en möjlighet att även den externt drivna verksamheten utför rehabiliterande insatser, säger socialchef Johan Klingborg.

Fast månadsersättning

Upphandlingen omfattar verksamhet i fyra områden i kommunen: Laurentii, Gruebäck, Västra gärdet och Vinberg. Den fasta ersättningen för uppdraget är 740 000 kronor per månad och den är baserad på att verksamheten kommer att ha 340 patienter.

De rehabiliterande insatserna ligger med i upphandlingen som en option, ett avtal om att göra en affär i framtiden. Denna del kan starta inom sex månader om socialnämnden fattar beslut om att utlösa optionen. Utföraren får då ytterligare 210 000 kronor i månaden för just denna del i uppdraget.

Utvärderar kvalité

Eftersom det är en fast ersättning för uppdraget så kommer de anbud som kommer in enbart att utvärderas utifrån kvalitetsaspekter.

– Arbetsgruppen kommer bland annat att titta på kriterierna kompetens, bemanning och kontinuitet, samverkan med andra aktörer och den enskildes delaktighet och inflytande, säger Johan Klingborg.

Upphandlingen har publicerats i Tendsign och sista anbudsdag är 28 juni. Avtalsstart är satt till 1 januari 2023.