Skip to main content

Hemtjänsten anställer servicebiträden

Under sommaren kommer hemtjänsten som drivs i kommunal regi att anställa så kallade servicebiträden som ska städa hos hemtjänsttagarna. Syftet är att frigöra tid för undersköterskorna så att de kan jobba mer med vård och omsorg.

– Detta är ett sätt för oss att underlätta bemanningssituationen under juni, juli och augusti då arbetsbelastningen är hög. Genom att, så långt det är möjligt, ta bort städ från undersköterskorna så får de mer tid till omsorgsarbetet, säger Carin Hedebrant, områdeschef för hemtjänsten.

Ett sätt att säkra framtida arbetskraft

Servicebiträden är ett nytt begrepp inom Falkenbergs kommun. Men i exempelvis Göteborgs stad jobbar man sedan tidigare med att plocka ut städinsatser ur schemat och lägga dem på servicebiträden. Även Halmstad kommun har anställt servicebiträden inom äldreomsorgen under sommaren.

– Det här är en del i arbetet med att renodla undersköterskornas roller och säkra den framtida kompetensförsörjningen, det vill säga se till att vi har tillräckligt med personal som kan jobba med vård och omsorg. Vi tror att det kommer förbättra arbetsmiljön och att det även kommer att bidra till en god service för brukarna, säger Carin Hedebrant.

Kommer utvärdera arbetssättet

– Efter sommaren kommer vi utvärdera vad som varit bra och mindre bra med den här lösningen. Då tar vi också ställning till om det här är något vi vill införa mer permanent och om det kan vara aktuellt även inom andra vård- och omsorgsverksamheter.

I Falkenberg kommer det röra sig om fyra till sex årsarbetare som behöver rekryteras till hemtjänsten inför sommaren.