Skip to main content

Framtid Falkenberg vill fortsätta leda kommunen

På en presskonferens den 3 oktober berättade Framtid Falkenberg att de vill fortsätta att leda kommunen tillsammans, precis som under mandatperioden 2018-2022. Det formella beslutet fattas senare.

Representanter från de fyra partierna i Framtid Falkenberg sitter i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. Från vänster: Petra Hygrell (L), Markus Jöngren (MP). Georgia Ferris (KD) och Per Svensson (S).

Representanter från de fyra partierna i Framtid Falkenberg under presskonferensen: Petra Hygrell (L), Markus Jöngren (MP). Georgia Ferris (KD) och Per Svensson (S).

Framtid Falkenberg består av partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som med stöd av Vänsterpartiet vill samarbeta även nästa mandatperiod. De har enats i ett samarbetsavtal.

Ingen majoritet i kommunfullmäktige

Blir det som de vill kommer Framtid Falkenberg med stöd av vänsterpartiet att samarbeta och ha 30 av 61 mandat i kommunfullmäktige. De kommer i så fall inte att ha majoritet.

Så fördelas mandaten i nämnderna

En minoritet som har ett samarbetsavtal, kan få majoritet i flera nämnder, om partierna i opposition saknar samarbetsavtal eller har samarbetsavtal som är mindre. Det beror på att det är gynnsamt att vara ett stort block som samarbetar, när platserna i nämnderna fördelas*. Som valresultatet ser ut i Falkenberg, skulle Framtid Falkenberg åtminstone kunna få majoritet i följande nämnder och kommunala bolag.

  • kommunstyrelsen
  • socialnämnden
  • barn- och utbildningsnämnden
  • servicenämnden
  • miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Falkenberg bostads AB
  • Falkenberg energi AB

Vad händer nu?

Den 18 oktober hålls ett konstituerande kommunfullmäktige. Då väljs presidium, alltså ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige. Presidiet väljer sedan en valberedning, som i sin tur ska ta fram förslag till vilka som ska sitta i nämnderna och de kommunala bolagen. Beslut fattas på kommunfullmäktige 20 december.

Fler platser att fördela i kommunfullmäktige

Tidigare var det 51 ledamöter i kommunfullmäktige, men eftersom Falkenberg har växt är det nu i stället 61 ledamöter.

* Läs mer om hur det funkar med mandatfördelning på Sveriges kommuner och regionerlänk till annan webbplats