Skip to main content

Åtgärder för att säkra sommaren 2023 inom vård och omsorg

20 december 2022

Sommaren 2023 ska bli bättre än 2022 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter – både för medarbetare och brukare. Med detta som mål har ledningsgruppen för Falkenbergs egenregi nu tagit beslut om ett åtgärdspaket.

– Vi har varit en arbetsgrupp som diskuterat och landat i hur vi bäst går vidare för att skapa en hållbar sommar för de som jobbar, de som har semester och självklart för de personer som tar del av kommunens vård och omsorg, säger Pernilla Eliasson, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

Sommaren 2022 präglades av hög arbetsbelastning inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. De semestervikarier som rekryterats räckte in till, så ordinarie personal fick beordras in och skjuta på sin semester. Det ansträngda läget gjorde att kommunen hade svårt att säkerställa arbetsmiljö och patientsäkerhet i verksamheterna.

Tre åtgärder för att skapa bättre förutsättningar

För att skapa bättre förutsättningar för sommaren 2023 så har ledningsgruppen för Falkenbergs egenregi därför tagit beslut om tre åtgärder:

  • 66 procent av ordinarie personal ska vara i tjänst under perioden juni-augusti
  • De vikarier som vill ska få arbeta heltid. Inget arbetspass ska vara kortare än 7,5 timmar
  • Anställa fler vikarier inför sommarperioden för att få bättre utrymme att hantera frånvaro och oförutsedda händelser.

Åtgärderna gäller för hemtjänst, särskilt boende, funktionsstöd och korttidsenheten och har arbetats fram i samverkan med berörda verksamheter och fackförbund.

Minskar sårbarheten

Att höja antalet ordinarie personal som är i tjänst under sommaren till 66 procent är en lösning som verksamheterna inom funktionsstöd tillämpade redan förra året. 

– Det visade sig fungera väldigt bra. Genom att ha en större andel ordinarie personal på plats minskar vi sårbarheten både för brukare och personal. Det blir tryggare för alla helt enkelt, säger Pernilla Eliasson.

– I praktiken innebär det att vi kan bevilja färre medarbetare semester samtidigt. Alla berörda verksamheter kommer att ha en dialog kring hur detta ska hanteras, tillägger hon.

Den som kan ska få jobba innan sommaren

Utöver dessa åtgärder så kommer kommunen också att arbeta för att de vikarier som kan och vill, ska få börja jobba innan sommaren. Detta för att bygga upp en erfarenhet innan de går på sitt semestervikariat.

– Det kan till exempel handla om helgjobb eller att täcka upp under högtider som jul, nyår och påsk. Det blir en trygghet både för vikarien som då får en längre inskolningsperiod och för ordinarie personal som får sommarvikarier som är varma i kläderna, säger Pernilla Eliasson.