Skip to main content

Funkisfestival - anmälan

Festivalen gäller personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Bekräftelse och närmare information kommer via mejl.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.