Skip to main content

Kommunens anslagstavla

Detta Àr Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla. HÀr publicerar vi justerade protokoll samt kungörelser och annan information som vi med stöd av lag eller annan författning ska meddela pÄ anslagstavlan.

Som kommunmedlem har du rÀtt att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. HÀr kan du lÀsa mer om hur du kan överklaga beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 125-131


SammantrÀdesdatum: 2024-06-18
Justerat: 2024-06-19
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-20
Anslagets nedtagande: 2024-07-12
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmnden 2024-06-18 §§ 86-100


SammantrÀdesdatum: 2024-06-18
Justerat: 2024-06-20
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-20
Anslagets nedtagande: 2024-07-11
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmnden 2024-06-19 §§ 71-72


SammantrÀdesdatum: 2024-06-19
Justerat: 2024-06-19
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-19
Anslagets nedtagande: 2024-07-11
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott §§ 329-364


SammantrÀdesdatum: 2024-06-18
Justerat: 2024-06-18
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-18
Anslagets nedtagande: 2024-07-09
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

ServicenÀmnden §§ 36- 41


SammantrÀdesdatum: 2024-06-12
Justerat: 2024-06-17
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-17
Anslagets nedtagande: 2024-07-09
Protokollet förvaras: Serviceförvaltningen
Kontakt: Emma Fast
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

KommunfullmÀktiges kallelse 2024-06-25


SammantrÀdesdatum: 2024-06-25
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-17
Anslagets nedtagande: 2024-06-26
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

KommunfullmÀktiges presidium § 1


SammantrÀdesdatum: 2024-06-13
Justerat: 2024-06-17
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-17
Anslagets nedtagande: 2024-07-09
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsen §§ 110-130


SammantrÀdesdatum: 2024-06-11
Justerat: 2024-06-14
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-17
Anslagets nedtagande: 2024-07-09
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

ValnÀmnden §§ 13-15


SammantrÀdesdatum: 2024-06-10
Justerat: 2024-06-12
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolformer 2024-06-12 §§ 15-19


SammantrÀdesdatum: 2024-06-12
Justerat: 2024-06-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2024-06-12 §§ 33-40


SammantrÀdesdatum: 2024-06-12
Justerat: 2024-06-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan del av Veslunda 1:7 - bostÀder- samrÄdsremiss 13/6-11/7 2024


Anslagets uppsÀttande: 2024-06-13
Anslagets nedtagande: 2024-07-11
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott § 328


SammantrÀdesdatum: 2024-06-13
Justerat: 2024-06-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-13
Anslagets nedtagande: 2024-07-04
Kontakt: Felicia Höglund Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Miljö- och hÀlsoskyddsnÀmnden §§ 40-49


SammantrÀdesdatum: 2024-06-05
Justerat: 2024-06-11
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-12
Anslagets nedtagande: 2024-07-04
Protokollet förvaras: Miljö- och hÀlsoskyddsförvaltningen
Kontakt: Annika Gustafsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

PatientnÀmnden Halland §§ 22-29


SammantrÀdesdatum: 2024-06-05
Justerat: 2024-06-11
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-11
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Protokollet förvaras: Regionkontoret Halmstad
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknÀmndens arbetsutskott §§ 34-41


SammantrÀdesdatum: 2024-06-05
Justerat: 2024-06-10
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-11
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens arbetsutskott §§ 51-61


SammantrÀdesdatum: 2024-06-04
Justerat: 2024-06-10
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-10
Anslagets nedtagande: 2024-07-01
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens hÄllbarhetsutskott 2024-05-29


SammantrÀdesdatum: 2024-05-29
Justerat: 2024-06-07
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-07
Anslagets nedtagande: 2024-07-02
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Samuel Björhag DernestÄl
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 110-124


SammantrÀdesdatum: 2024-06-04
Justerat: 2024-06-06
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-07
Anslagets nedtagande: 2024-07-01
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan SlÀtten 1:1 mfl - verksamheter- samrÄdsremiss 5/6- 3/7 2024


Anslagets uppsÀttande: 2024-06-05
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Gemensam nÀmnd för HemsjukvÄrd och HjÀlpmedel §§ 18-28


SammantrÀdesdatum: 2024-05-29
Justerat: 2024-06-04
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-05
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Protokollet förvaras: Regionkontoret Halmstad
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott §§ 283-327


SammantrÀdesdatum: 2024-06-04
Justerat: 2024-06-04
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-04
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens nÀringslivs- och arbetsmarknadsutskottets protokoll §§ 6-10


SammantrÀdesdatum: 2024-05-31
Justerat: 2024-06-03
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens personalutskott §§ 17-27


SammantrÀdesdatum: 2024-05-30
Justerat: 2024-05-31
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 105-109


SammantrÀdesdatum: 2024-05-28
Justerat: 2024-05-30
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-31
Anslagets nedtagande: 2024-06-24
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Samordningsförbundet i Halland 2024-05-24


SammantrÀdesdatum: 2024-05-24
Justerat: 2024-05-28
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-21
Protokollet förvaras: Halmstad kommun
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan Spetsen 1 mfl - bostÀder - samrÄdsremiss 29/5- 26/6 2024


Anslagets uppsÀttande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-26
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Laga kraft - detaljplan Ullared 2:2 m fl - motell


Anslagets uppsÀttande: 2024-05-16
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.