Kommunens anslagstavla

Här hittar du anslag för kommunala beslut.

På Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla anslår vi de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Efter anslagningstiden gått ut så tar vi bort anslagen.

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller av nämnder i ärenden där det inte finns föreskrifter i en särskild lag eller författning om överklagande kan prövas enligt kommunallagen genom så kallad laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges protokoll §§ 169-195


Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Justerat: 2022-12-01
Anslagets uppsättande: 2022-12-02
Anslagets nedtagande: 2022-12-27
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 98-106


Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Justerat: 2022-12-01
Anslagets uppsättande: 2022-12-02
Anslagets nedtagande: 2022-12-23
Protokollet förvaras: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Kontakt: Annika Gustafsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 271-284


Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Justerat: 2022-12-01
Anslagets uppsättande: 2022-12-02
Anslagets nedtagande: 2022-12-26
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämnden §§ 171-189


Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Justerat: 2022-12-01
Anslagets uppsättande: 2022-12-02
Anslagets nedtagande: 2022-12-23
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott §§ 39-47


Sammanträdesdatum: 2022-11-30
Justerat: 2022-12-01
Anslagets uppsättande: 2022-12-01
Anslagets nedtagande: 2022-12-22
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden §§ 151-163


Sammanträdesdatum: 2022-11-28
Justerat: 2022-11-30
Anslagets uppsättande: 2022-12-01
Anslagets nedtagande: 2022-12-22
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samordningsförbundet i Halland protokoll 2022-11-21


Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Justerat: 2022-11-22
Anslagets uppsättande: 2022-11-30
Anslagets nedtagande: 2022-12-22
Protokollet förvaras: Region Halland
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsen § 270


Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Justerat: 2022-11-29
Anslagets uppsättande: 2022-11-30
Anslagets nedtagande: 2022-12-22
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Överförmyndarnämndens protokoll §§ 171-191


Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Justerat: 2022-11-25
Anslagets uppsättande: 2022-11-30
Anslagets nedtagande: 2022-12-22
Protokollet förvaras: Varbergs kommun
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämnden §§ 167-170


Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Justerat: 2022-11-29
Anslagets uppsättande: 2022-11-29
Anslagets nedtagande: 2022-12-20
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämndens socialutskott §§ 485-511


Sammanträdesdatum: 2022-11-29
Justerat: 2022-11-29
Anslagets uppsättande: 2022-11-29
Anslagets nedtagande: 2022-12-20
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämndens socialutskott §§ 482-484


Sammanträdesdatum: 2022-11-25
Justerat: 2022-11-25
Anslagets uppsättande: 2022-11-25
Anslagets nedtagande: 2022-12-16
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Laga kraft - detaljplan Hjortsberg 3:43 m fl, kv Ålen


Anslagets uppsättande: 2022-11-25
Anslagets nedtagande: 2022-12-16
Kontakt: Planenheten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Laga kraft - Hässlås 2:1 m fl - beslut att upphäva detaljplan (vindkraft)


Anslagets uppsättande: 2022-11-25
Anslagets nedtagande: 2022-12-16
Kontakt: Planenheten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 264-270


Sammanträdesdatum: 2022-11-22
Justerat: 2022-11-23
Anslagets uppsättande: 2022-11-24
Anslagets nedtagande: 2022-12-16
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bygglovsnämnden §§ 271-288


Sammanträdesdatum: 2022-11-17
Justerat: 2022-11-21
Anslagets uppsättande: 2022-11-21
Anslagets nedtagande: 2022-12-13
Protokollet förvaras: Bygglovenheten
Kontakt: Ann-Sofie Bengtsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämndens socialutskott § 481


Sammanträdesdatum: 2022-11-18
Justerat: 2022-11-18
Anslagets uppsättande: 2022-11-18
Anslagets nedtagande: 2022-12-09
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsen §§ 234-269


Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Justerat: 2022-11-17
Anslagets uppsättande: 2022-11-18
Anslagets nedtagande: 2022-12-12
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämndens arbetsutskott §§ 89-99


Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Justerat: 2022-11-17
Anslagets uppsättande: 2022-11-18
Anslagets nedtagande: 2022-12-09
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Socialnämndens socialutskott §§ 466-480


Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Justerat: 2022-11-15
Anslagets uppsättande: 2022-11-15
Anslagets nedtagande: 2022-12-06
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Karin Blomberg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Patientnämnden Halland §§ 52-65


Sammanträdesdatum: 2022-11-02
Justerat: 2022-11-11
Anslagets uppsättande: 2022-11-14
Anslagets nedtagande: 2022-12-06
Protokollet förvaras: Regionkontoret, Halmstad
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Protokoll BUN AU förskola, grundskola och fritidshem 2022-11-10


Sammanträdesdatum: 2022-11-10
Justerat: 2022-11-11
Anslagets uppsättande: 2022-11-14
Anslagets nedtagande: 2022-12-06
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 246-263


Sammanträdesdatum: 2022-11-08
Justerat: 2022-11-10
Anslagets uppsättande: 2022-11-11
Anslagets nedtagande: 2022-12-05
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Detaljplan Tegeltaket 1 m fl - restaurangverksamhet - samrådsremiss 9/11 - 7/12


Anslagets uppsättande: 2022-11-09
Anslagets nedtagande: 2022-12-07
Kontakt: Planenheten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Detaljplan Eftra 2:95 m fl - bostäder - granskningsremiss 9/11 - 21/12


Anslagets uppsättande: 2022-11-09
Anslagets nedtagande: 2022-12-21
Kontakt: Planenheten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15