Skip to main content

Kommunens anslagstavla

Detta Àr Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla. HÀr publicerar vi justerade protokoll samt kungörelser och annan information som vi med stöd av lag eller annan författning ska meddela pÄ anslagstavlan.

Som kommunmedlem har du rÀtt att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. HÀr kan du lÀsa mer om hur du kan överklaga beslut.

ÖverförmyndarnĂ€mnden §§ 18-29


SammantrÀdesdatum: 2024-02-19
Justerat: 2024-03-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-22
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Samuel Björhag DernestÄl
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 33-38


SammantrÀdesdatum: 2024-02-27
Justerat: 2024-02-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-25
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Faktorn 4 mfl - underrÀttelse om antagen detaljplan


Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-22
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

ValnÀmndens protokoll §§ 1-4


SammantrÀdesdatum: 2024-02-29
Justerat: 2024-02-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-25
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Olofsbo 1:18 - underrÀttelse om antagen detaljplan


Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-22
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmnden 2024-02-28 §§ 11-26


SammantrÀdesdatum: 2024-02-28
Justerat: 2024-02-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-25
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

KommunfullmÀktiges protokoll §§ 1-27


SammantrÀdesdatum: 2024-02-27
Justerat: 2024-02-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-03-01
Anslagets nedtagande: 2024-03-25
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Miljö- och hÀlsoskyddsnÀmnden §§ 1-11


SammantrÀdesdatum: 2024-02-21
Justerat: 2024-02-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-28
Anslagets nedtagande: 2024-03-21
Protokollet förvaras: Miljö- och hÀlsoskyddsförvaltningen
Kontakt: Annika Gustafsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott 2024-02-27 §§ 82-105


SammantrÀdesdatum: 2024-02-27
Justerat: 2024-02-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-27
Anslagets nedtagande: 2024-03-19
Kontakt: Felicia Höglund Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

BygglovsnÀmndens protokoll §§ 20-42


SammantrÀdesdatum: 2024-02-22
Justerat: 2024-02-23
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-26
Anslagets nedtagande: 2024-03-18
Protokollet förvaras: Bygglovsenheten
Kontakt: Anne-Lie Aftevik
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknÀmnden §§ 12-27


SammantrÀdesdatum: 2024-02-22
Justerat: 2024-02-23
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-26
Anslagets nedtagande: 2024-03-19
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmnden 2024-02-20 §§ 16-37


SammantrÀdesdatum: 2024-02-20
Justerat: 2024-02-22
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-22
Anslagets nedtagande: 2024-03-14
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

PatientnÀmnden Halland §§ 1-12


SammantrÀdesdatum: 2024-02-21
Justerat: 2024-02-22
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-22
Anslagets nedtagande: 2024-03-15
Protokollet förvaras: Regionkontoret, Halland
Kontakt: Samuel Björhag DernestÄl
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2024-02-15 §§ 1-9


SammantrÀdesdatum: 2024-02-15
Justerat: 2024-02-19
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-19
Anslagets nedtagande: 2024-03-12
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott gymnasieskolan och frivilliga skolformer 2024-02-15 §§ 1-8


SammantrÀdesdatum: 2024-02-15
Justerat: 2024-02-18
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-19
Anslagets nedtagande: 2024-03-12
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott 2024-02-16 § 81


SammantrÀdesdatum: 2024-02-16
Justerat: 2024-02-16
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-16
Anslagets nedtagande: 2024-03-08
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsen §§ 21-47


SammantrÀdesdatum: 2024-02-13
Justerat: 2024-02-14
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-15
Anslagets nedtagande: 2024-03-08
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott 2024-02-13 §§ 66-80


SammantrÀdesdatum: 2024-02-13
Justerat: 2024-02-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-13
Anslagets nedtagande: 2024-03-05
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 16-32


SammantrÀdesdatum: 2024-02-06
Justerat: 2024-02-08
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-09
Anslagets nedtagande: 2024-03-04
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.