Skip to main content

Kommunens anslagstavla

Detta Àr Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla. HÀr publicerar vi justerade protokoll samt kungörelser och annan information som vi med stöd av lag eller annan författning ska meddela pÄ anslagstavlan.

Som kommunmedlem har du rÀtt att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. HÀr kan du lÀsa mer om hur du kan överklaga beslut.

KommunfullmÀktiges protokoll §§ 125-142


SammantrÀdesdatum: 2023-09-26
Justerat: 2023-09-28
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-29
Anslagets nedtagande: 2023-10-23
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Ullared 2:2 m fl - underrÀttelse om antagen detaljplan


Anslagets uppsÀttande: 2023-09-29
Anslagets nedtagande: 2023-10-20
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan Skogstorp 4:171 m fl - bostÀder -samrÄdsremiss


Anslagets uppsÀttande: 2023-09-27
Anslagets nedtagande: 2023-10-25
Protokollet förvaras: Planenheten
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

BygglovsnÀmnden §§ 178-190


SammantrÀdesdatum: 2023-09-21
Justerat: 2023-09-25
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-26
Anslagets nedtagande: 2023-10-18
Protokollet förvaras: Bygglovsenheten
Kontakt: Ann-Sofie Bengtsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

ServicenÀmnden §§ 68-73


SammantrÀdesdatum: 2023-09-21
Justerat: 2023-09-25
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-26
Anslagets nedtagande: 2023-10-18
Protokollet förvaras: ServicenÀmnden
Kontakt: Lina Österhult
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott §§ 459-486


SammantrÀdesdatum: 2023-09-26
Justerat: 2023-09-26
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-26
Anslagets nedtagande: 2023-10-17
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

ÖverförmyndarnĂ€mndens protokoll §§ 152-167


SammantrÀdesdatum: 2023-09-18
Justerat: 2023-09-22
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-26
Anslagets nedtagande: 2023-10-18
Protokollet förvaras: Varbergs kommun
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknÀmnden §§ 100-116


SammantrÀdesdatum: 2023-09-21
Justerat: 2023-09-22
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-25
Anslagets nedtagande: 2023-10-17
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Samordningsförbundet Halland


SammantrÀdesdatum: 2023-09-01
Justerat: 2023-09-21
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-22
Anslagets nedtagande: 2023-10-16
Protokollet förvaras: Region Halland
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215-225


SammantrÀdesdatum: 2023-09-19
Justerat: 2023-09-21
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-22
Anslagets nedtagande: 2023-10-16
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2023-09-18 §§ 25-28


SammantrÀdesdatum: 2023-09-18
Justerat: 2023-09-20
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-21
Anslagets nedtagande: 2023-10-13
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Gemensam nÀmnd för HemsjukvÄrd och HjÀlpmedel 2023-09-06


SammantrÀdesdatum: 2023-09-06
Justerat: 2023-09-20
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-21
Anslagets nedtagande: 2023-10-13
Protokollet förvaras: Region Halland
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmnden 2023-09-19 §§ 143-160


SammantrÀdesdatum: 2023-09-19
Justerat: 2023-09-21
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-21
Anslagets nedtagande: 2023-10-12
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmnden 2023-09-19 § 142


SammantrÀdesdatum: 2023-09-19
Justerat: 2023-09-19
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-20
Anslagets nedtagande: 2023-10-11
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Miljö- och hÀlsoskyddsnÀmnden §§ 80-91


SammantrÀdesdatum: 2023-09-13
Justerat: 2023-09-18
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-19
Anslagets nedtagande: 2023-10-11
Protokollet förvaras: Miljö- och hÀlsoskyddsförvaltningen
Kontakt: Annika Gustafsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolformer 2023-09-14 §§ 32-39


SammantrÀdesdatum: 2023-09-14
Justerat: 2023-09-17
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-18
Anslagets nedtagande: 2023-10-10
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2023-09-14 §§ 55-62


SammantrÀdesdatum: 2023-09-14
Justerat: 2023-09-17
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-18
Anslagets nedtagande: 2023-10-10
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknÀmndens au §§ 77-79


SammantrÀdesdatum: 2023-09-15
Justerat: 2023-09-15
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-15
Anslagets nedtagande: 2023-10-07
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsen § 204-226


SammantrÀdesdatum: 2023-09-12
Justerat: 2023-09-13
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-14
Anslagets nedtagande: 2023-10-06
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

PatientnÀmnden Halland §§ 38-52


SammantrÀdesdatum: 2023-09-06
Justerat: 2023-09-11
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-12
Anslagets nedtagande: 2023-10-04
Protokollet förvaras: Regionkontoret, Södra vÀgen 9, Halmstad
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott §§ 435-458


SammantrÀdesdatum: 2023-09-12
Justerat: 2023-09-12
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-12
Anslagets nedtagande: 2023-10-03
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknÀmndens arbetsutskott §§ 65-76


SammantrÀdesdatum: 2023-09-07
Justerat: 2023-09-08
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-11
Anslagets nedtagande: 2023-10-03
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 203-214


SammantrÀdesdatum: 2023-09-05
Justerat: 2023-09-07
Anslagets uppsÀttande: 2023-09-08
Anslagets nedtagande: 2023-10-02
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan Skrea 5:4 Lyckan - bostÀder och förskola - granskningsremiss 6/9 - 4/10


Anslagets uppsÀttande: 2023-09-06
Anslagets nedtagande: 2023-10-04
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.