Skip to main content

Vuxenenheten och biståndsenheten flyttar till Kanslistvägen 10

Ska du besöka någon av medarbetarna på socialförvaltningens vuxenenhet eller biståndsenhet de närmsta veckorna? Då kan det vara bra att veta att det just nu pågår en flytt av de enheterna från Holgersgatan till Kanslistvägen 10.

Under flyttdagarna kommer det vara svårt att besöka medarbetarna på plats på deras kontor. Däremot kommer alla medarbetare att vara nåbara på telefon precis som vanligt, även de dagar som de flyttar.

Vuxenenhetens medarbetare flyttar den 29 september och den 2 oktober.

Biståndsenhetens medarbetare flyttar den 16 oktober.

Har du ett möte inbokat med en av handläggarna på vuxen- eller biståndsenheten och är osäker på vart du ska? Ta då kontakt med din handläggare, eller ring kontaktcenter så hjälper de dig vidare till rätt person.

Varför flyttar medarbetarna?

Anledningen till att vuxenenheten och biståndsenheten flyttar till Kanslistvägen 10 är att det just nu pågår en samlokalisering av flera verksamheter inom socialförvaltningen. Samlokaliseringen ska göra det möjligt för medarbetare inom de olika professionerna att lättare samarbeta kring vård och omsorg av gemensamma brukare.

På Kanslistvägen finns bland annat redan socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet samt arbetsmarknadsavdelningen (AMA).

Lokalerna på Kanslistvägen är även mer tillgänglighetsanpassade än lokalerna på Holgersgatan, vilket kommer underlätta för besökare med rullstol eller andra hjälpmedel.

Besöksparkering finns framför byggnaden.