Skip to main content

Tillsammans har de säkrat tio demokratiska val

Eva och Agneta är erfarna när det kommer till svenska val. Tillsammans har de arbetat i tio svenska val som röstmottagare på valdagen och på förtidsröstningsmottagningar. De båda som nu är pensionärer har sedan en lång tillbaka haft ett stort engagemang för samhället och demokratin och har båda två en bakgrund som tjänstepersoner i Falkenbergs kommun.

– När vi gick i pension ville vi fortsätta göra insatser för samhället och demokratin, säger Agneta och Eva håller med.

Eva och Agneta jobbar på förtidsröstmottagningen på Argus som är den röstmottagningslokal där flest falkenbergare har förtidsröstat hittills.

Två veckor har gått, nu är valet inne på sista veckan – har ni haft mycket att göra?

– Jättemycket att göra! Vi har märkt att fler förtidsröstar detta val, säger Eva och Agneta fyller i:

– Det var väldigt mycket folk här första dagen, det bildades en kö av väljare när vi öppnade och det har varit en god och positiv stämning från första dagen.

Bild på Agneta och Eva

Agneta och Eva vid förtidsröstningsmottagningen i Argus

När jag jobbar känner jag mig verkligen som en del av den svenska demokratin. Att rösta är verkligen en viktig handling för de allra flesta..

Hur många kommer hit och röstar per dag?

– Det är mellan 200 och 300 personer som röstar under en hel dag bara här på Argus. Det är många äldre men även många unga förstagångsväljare om jag jämför med tidigare val. De äldre kan behöva stöd från oss rent praktiskt, medan vi får förklara för unga väljare hur man gör när man röstar, säger Eva.

Vilka är de vanligaste frågorna ni får?

– Det kan vara praktiska frågor om hur det går till, vilka val som är vilka. Vi kan också behöva hjälpa till rent praktiskt, om någon ser dåligt eller fysiska svårigheter. Då hjälper vi dem med det. Vi har tystnadsplikt.

Vad är det roligaste med att jobba med val?

– Att få träffa massa människor, det är väldigt socialt och bra stämning.

– När jag jobbar här känner jag mig verkligen som en del av den svenska demokratin. Att rösta är verkligen en viktig handling för de allra flesta, säger Agneta. Eva nickar instämmande och tillägger:

– Ja, man märker på människor att det är en viktig och högtidlig handling.