Skip to main content

Prisutdelning för Falkenbergs kommuns arkitekturpriser

Nu är det dags för prisutdelning för Falkenbergs kommuns nyinstiftade arkitekturpriser. Vinnarna utsågs av bygglovsnämnden redan i januari – men 25 maj är det dags för prisutdelning. Vinnarna är ett nybygge i äldre stil och en gammal byggnad som fått ett helt nytt liv.
Bild från prisutdelningen.

Deltagare från vänster till höger: Bygglovsnämndens ordförande, Yvonne Nilsson, Lena Nylander, bygglovsarkitekt, Jannica Lindvall, bygglovshandläggare och bebyggelseantikvarie Gerd Andersson, vinnare arkitekturpris nyproduktion, Karl Erik Karlsson, vinnare arkitekturpris, Stefan Alexandersson, vinnare arkitekturpris god byggnadsvård. Annika Alexandersson, vinnare arkitekturpris god byggnadsvård, Anders Gidefjord, vinnare arkitekturpris god byggnadsvård, Malin Jarl, stadsarkitekt och Johan Cronqvist, plan- och bygglovschef.

Med priserna, som är nya för 2021, vill kommunen uppmärksamma dem som bygger och vårdar vackra och hållbara byggnader. Vi vill att priset ska uppmuntra fler till att jobba med arkitektoniska värden och god byggnadsvård.

– Jag är glad och stolt över att vi har instiftat de här priserna. De här vinnarna har verkligen tagit tillvara alla de möjligheter som finns, inom ramen för de regelverk som finns. De har tagit hänsyn till den historia och de värden som finns på platsen och samtidigt gjort något för framtiden, säger Yvonne Nilsson (S), bygglovsnämndens ordförande.

Ett nytt hus som påminner om en gammal hallandslänga. Stora fönster på framsidan. Huset är grått och har halmtak.

Arvid Carlssons väg 4.

Gammalt möter nytt

Priset för arkitekturpris 2021 – nyproduktion går till Arvid Carlsons väg 4, Boberg 3:236.

Motiveringen lyder: Gammalt möter nytt - byggnaden hämtar sitt tydliga formspråk från den traditionella halländska längan. Långsmal och utan direkta ornament eller detaljer. Enkelhet i form och funktion. De exteriöra materialvalen, träfasader och vasstak, är ekologiskt hållbara och åldras vackert. Den dämpade färgskalan tar stöd i omgivande landskap. Ett gott exempel på ett enbostadshus som visar respekt för platsen och som samtidigt getts ett eget arkitektoniskt uttryck.

Gerd Andersson, en av husets ägare, berättar:

– Jag flyttade från Falkenberg 1972, men så 2014 kände jag att jag ville flytta hem igen. Jag och min man föll för den här tomten på Grimsholmen. Av fem förslag från arkitekter valde vi det här som Andreas Kassel ritat, och sedan har vi gjort lite förändringar. Huset har formen av en boomerang och liksom omfamnar havet. Vi har försökt välja material som passar in i naturen, vass på taket och väggarna är behandlade med vitriol. När jag står vid havet och tittar smälter huset nästan ihop med omgivningarna.

Hotell Hamngatan 27 är en röd tegelbyggnad med gröna fönster och röd takkupor. Det är blå himmel med skira moln.

Hotell Hamngatan 27.

Återvinning av material och stil

Priset för Arkitekturpris 2021 – God byggnadsvård går till Hotell Hamngatan 27.

Motiveringen lyder: På ett vördnadsfullt sätt har stor hänsyn tagits till de befintliga och unika värden och kvaliteter det gamla hamnmagasinet från 1900-talets början har. Vid ombyggnaden och renoveringen har respekt tagits till byggnadens ursprungliga uttryck, samtidigt som utrymmen och möjligheter skapats för ny verksamhet. Befintliga takkupor har förstorats och taket har höjts, en förändring som är anpassad tack vare att takmaterialets kulör samspelar fint med fasaden. Nya sidohängda träfönster har tillverkats och målats i tidstypisk grön kulör, vilket passar mycket väl till den röda tegelfasaden.

Interiört har bland annat cirkulär ekonomi tillämpats genom att återbruka gamla möbler som inredning. Med den nya hotellverksamheten i fin samklang med den historiska byggnaden skapas förutsättningar för att levandegöra stråket vid Ätran.

Stefan och Annika Alexandersson var de som köpte och byggde om.

– Vi var inne i första gången 15 augusti 2015. Det liksom stod hotell på byggnaden redan då, vi visste att det var rätt, säger Stefan.

– Det är jättekul att vi fått arkitekturpriset första gången kommunen delar ut det. Det är någon mer än oss som sett hur vi gjort, att vi ansträngt oss för att det nya ska passa här, att vi återbrukat både i materiel och möbler. Det märks på gästerna att de gillar att det är lite gammaldags, säger Annika.

Numer ägs fastighetsbolaget av Anders Gidefjord, men hotellbolaget drivs av makarna Alexandersson.

Ny stadsarkitekt delar ut priset

En av dem som delar ut priserna är Falkenbergs kommuns nya stadsarkitekt, Malin Jarl. Hon var inte anställd när pristagarna valdes ut, men ser fram emot att få vara med och prisa byggnaderna.

– Det här är fantastiskt roligt – att vi kan uppmärksamma riktigt fina och genomtänkta projekt. Vi som jobbar med bygglov hoppas att det här priset ska göra att människor får upp ögonen för god arkitektur och gestaltning. Vi vill att det ska inspirera vid både ny-, till- och ombyggnation och att de som har ett projekt på gång tänker på att ta kontakt med oss på kommunen först. Vi kan berätta vad som gäller men också ge många goda råd och inspiration. Mycket information finns på kommunens webbplats.

Prisutdelning

Priserna kommer att delas ut 25 maj på Hotell Hamngatan 27. Priset består av blommor, diplom och en plakett att sätta på byggnaden.

Vilken byggnad vill du nominera?

Kanske har du byggt om eller byggt nytt med extra mycket kärlek, eller vet någon som har? Redan i höst kan du nominera nya pristagare.

Ska du bygga om eller bygga nytt?

I så fall kan du läsa mer om områden och fastigheter i Falkenbergs kommun som skyddade och bevarandevärda, och få tips om vad du ska tänka på. Ta kontakt med kommunen innan du bygger, så blir det rätt från början.