Skip to main content

Nu är Barnahus Halland invigt!

Molnen skingrades och solen kikade fram när det var dags för att med bandbindning och tal högtidligt inviga Barnahus Halland i Halmstad.
Elva personer står i en cirkel och håller färgglada band, som knutits ihop i mitten, mellan sig.

Banden som knöts ihop under invigningen symboliserar den samverkan som är grunden i verksamheten Barnahus Halland.

Som en symbol för samverkan klipptes inga band, i stället fick en representant från varje del av verksamheten fästa ett färgglatt band i de andras.

Bubbel och rundvandring

Verksamheten har varit i gång sedan i våras, men först nu höll man invigning med bubbel, tal och rundvandring i de nyrenoverade lokalerna som är speciellt anpassade för barn.

Invigningstalade gjorde regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson, (M), kommissarie Inger Ohlsson på Polismyndigheten, Halmstads kommunråd Ella Kardemark (KD) och verksamhetsansvarige Mikael Nilsson som i sitt tal lyfte fram att samverkan inte skapas i skrift utan genom möten.

Barnet i fokus

Barnahus Halland arbetar med just barnet i fokus och är ett samarbete mellan Hallands kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Region Halland. Där samlas representanter från varje verksamhet för att samarbeta kring barn som misstänks ha utsatts för våld, sexuella övergrepp eller bevittnat våld i nära relationer.

I Halmstad arbetar samordnare som ansvarar för att hålla samman det gemensamma arbetet. Här samlas vid behov även polis, läkare, socialtjänst och personal från barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), för att tillsammans ge barnet ett heltäckande stöd. Verksamheten finns även i Varberg. Barnahus finns i många kommuner i Sverige och är en del av nätverket Barnafrid.