Skip to main content

Kommunfullmäktige godkänner detaljplan för Tröingedal

Den 29/3 godkände politikerna i Falkenbergs kommunfullmäktige detaljplanen för Tröingedal. Beslutet gör att planeringen av stadsdelen och en ny skola kan fortsätta.

Vi blir fler i Falkenberg och för att möta efterfrågan på nya bostäder och kommunal service planerar vi för en helt ny stadsdel. Stadsdelen får namnet Tröingedal och ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Tröingedal har pågått en längre tid och under tisdagen den 29/3 godkände politikerna i Falkenbergs kommunfullmäktige detaljplanen för Tröingedal.

Möjligt med nya bostäder i området

Med den nu klubbade detaljplanen blir det möjligt att bygga 210 till 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus i området. Detaljplanen säger att man får bygga två till fem våningar samt ett hus på sju våningar. Planen ger exploatörer möjligheten att bygga garage ovan eller under mark. Vad en exploatör väljer påverkar antalet bostäder. Planen gör det även möjligt att i området ha verksamhetslokaler som inte stör bostäderna, det kan till exempel vara kontor, hantverkare, vårdcentral och tandläkare.

F-9-skola i området

Planen gör det också möjligt att bygga en ny F-9-skola i området. Avståndet till de närmsta villorna på Tröingeberg blir närmare 70 meter. I området mellan skolan och villorna blir det grönområden på vardera sidan av Hällinge ringväg. Vi utformar också skolan så att lek sker på skolans baksida. Då hindrar skolbyggnaden ljud från skolgården att nå husen på Tröingeberg.

Trygga cykelvägar för barnen

För att barnen ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt planerar vi flera nya gång- och cykelvägar i området. Vi binder ihop dem med de nuvarande gång- och cykelvägarna i Tröingeberg.

Viktig cykelväg mellan Sörbackavägen och Trollmarksvägen

En av de nya cykelvägarna som vi planerar går genom ett grönområde mellan Sörbackavägen och Trollmarksvägen. Cykelvägen är viktig för att barn ska kunna ta sig till Tröingeskolan på ett säkert sätt. Utan en ny cykelväg är risken stor att barnen väljer andra vägar och genvägar som inte är lika trafiksäkra. Området där vi planerar cykelvägen är mellan 18 och 20 meter brett. Avståndet mellan cykelvägen och tomterna på respektive sida av cykelvägen blir ungefär åtta meter.

Cykelväg till stationen och ny tunnel under gamla E6

Tröingedal ligger nära såväl centrum som tågstationen. För att göra det lättare att cykla till tågstationen möjliggör vi för en ny gång- och cykelväg längs Ätrastigen. För att det ska vara enkelt att cykla till centrum möjliggör vi också för en ny tunnel under väg 767. Tunneln blir också viktig för barn och unga som tar sig mellan den nya Tröingeskolan och Fajans.

Trafikplats Tröingeberg behöver byggas om

Med fler bostäder och fler arbetsplatser i denna del av Falkenberg ökar också biltrafiken i området. För att det ska bli lättare att ta sig fram planerar vi två nya cirkulationsplatser. En på Lasarettsvägen med anslutning till Hällinge ringväg och en på Hällinge ringväg med anslutning mot väg 767. Det blir också möjligt att ta bort den nuvarande stopplikten ut mot väg 767 och ersätta den med nya påfartssträckor.