Skip to main content

Kommunen vädjar till anhöriga att avstå från att träffa äldre som bor på särskilt boende

Mot bakgrund av den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället avråder nu Falkenbergs kommun anhöriga från att träffa sina närstående som bor på ett särskilt boende för äldre.

Johan Klingborg, socialchef:

– Vi ser att smittan ökar och att även vaccinerade blir sjuka och för smittan vidare, så därför vill vi nu uppmana alla anhöriga att vara sparsamma med besök på våra särskilda boenden för äldre.

– Vi avråder även anhöriga från att ta med sina närstående hem under några veckor framöver. Allt pekar på att smittspridningen kommer att fortsätta öka under januari och vi vill minimera risken att få in smitta på våra boenden.